Feljelentők vagy embermentők országa voltunk? – izgalmas könyv a holokauszt ismeretlen történeteiről – Válasz Online
 

Feljelentők vagy embermentők országa voltunk? – izgalmas könyv a holokauszt ismeretlen történeteiről

Ablonczy Bálint
| 2023.06.08. | Interjú

„Úgy véljük, hogy a »mi« szenvedésünk nagyobb volt a »másikénál« és a »másik« tragédiájának elismerése szükségszerűen csökkenti a szenvedésünket. Pedig ez nem így van, a huszadik századi magyar tragédiákat nem szabad így szembeállítani egymással. A mi feladatunk az, hogy mindegyiket megismerjük és emlékezzünk az áldozatokra” – mondja Klacsmann Borbála történész, akinek Holokauszttörténetek című könyve nemrég jelent meg a Park Kiadó gondozásában. A kötet a hasonló című, ezrek által olvasott Facebook-oldalból nőtt  ki, ahol a történész rendszeresen posztol levéltári kutatásokon alapuló, rövid és közérthető történeteket a vészkorszak idejéből. Mitől függött, hogy valaki tiltakozott a helyi zsidó cséplőgép-tulajdonos elhurcolása ellen vagy kiigényelte a deportáltak lakását? Miért lehetett antiszemita éle a cinkotai szódások konkurenciaharcának? Le kellett volna-e mondania Horthy Miklósnak a német megszállás után? Nagyinterjú.

hirdetes

– Az előszó szerint könyve „az első magyar ismeretterjesztő jellegű mű a holokausztról”. Bármelyik nagyobb könyvesbolt történelmi szekcióját ismerve nem túl merész ez a kijelentés?

– Forráskiadványokat, naplókat, visszaemlékezéseket, feldolgozásokat, szakmunkákat valóban sokat ismerünk, de tudtommal enyém az első olyan kötet, amely szaktudományos alapokon, ugyanakkor röviden és közérthetően mutat be emberi történeteket a vészkorszak idejéből. 

–  Rengeteg szakkutatás foglalkozik tehát a vészkorszakkal. Ön miért kezdett el foglalkozni a témával?

– Az egyetemen rettegtem a nyilvános szerepléstől, minden kiselőadás kínszenvedés volt, tenni akartam ellene valamit. Az egyetemi üzenőfalon találtam rá egy hirdetésre. A Holokauszt Emlékközpont által szervezett Anna Frank-vándorkiállításra kerestek tárlatvezetőket. Arra gondoltam, ez éppen nekem való, hogy leküzdjem a félelmemet. Elmentem, ott ragadtam, öt évig dolgoztam az Emlékközpontban és aztán megmaradt ez a téma. Ennél még fontosabb, hogy küldetéstudatot érzek. Javítani szeretném egy kicsit a világot magam körül, bármennyire is szépségversenyesen hangzik ez.   

– Amíg nem a világbékét szeretné elérni, rendben vagyunk.

– Nincs ilyen szándékom. A tréfát félretéve: a holokausztot olyan súlyú eseménynek tartom az európai és a magyar történelemben, amelynek kutatására, megértésére és bemutatására érdemes egy életet is rászánni. Volt és van is bennem olyan szándék, hogy habár jóvátenni nem lehet a történteket, a holokauszt megismertetésével talán hozzájárulunk ahhoz, hogy még egyszer ilyen szörnyűség ne fordulhasson elő. Empatikusnak és szolidárisnak kell lennünk, nem szabad másokat külsejük, nevük vagy vallásuk alapján elítélnünk.  

– Működik a témával foglalkozó múzeum, nézhetünk filmeket, böngészhetünk tematikus honlapokat, létezik holokauszt-emléknap – mégis, a felmérések tanúsága szerint így is jellemző az információhiány. Mivel magyarázza ezt az ellentmondást?  

– Benyomásom szerint idehaza sokszor még mindig úgy tekintünk a holokausztra, hogy az nem a mi bajunk, az „a zsidókkal” történt – mintha nem magyar anyanyelvű, Magyarországon élő, állampolgársággal rendelkező magyar embereket sújtott volna. Jellemző egyfajta versengő áldozatiság is. Úgy véljük, hogy a „mi” szenvedésünk nagyobb volt a „másikénál” és a „másik” tragédiájának elismerése szükségszerűen csökkenti a szenvedésünket. Pedig ez nem így van, a huszadik századi magyar tragédiákat nem szabad így szembeállítani egymással. A mi feladatunk az, hogy mindegyiket megismerjük és emlékezzünk a meggyilkoltakra.

– Ezért kezdett el a magyar holokauszt-áldozatok történeteit bemutató Facebook-oldalt szerkeszteni?

– Pontosan. 2020 januárjában indítottam el az oldalt, nem sokkal utána kezdődött a koronavírus-járvány, ami miatt nem lehetett megemlékezéseket tartani és ezt a hiányt a maga szerény eszközeivel igyekezett a felület pótolni. Igen kedvező volt a fogadtatás, sokan megosztják velem családjuk történetét vagy kérnek segítséget a felmenőikkel történtek kinyomozásához. Az elmúlt három év nagy tapasztalata, hogy egy Facebook-oldal is generálhat új történelmi tudást és a mikrotörténetek közelebb hozhatják az igen távolinak érzett eseményeket is.

Klacsmann Borbála most megjelent, Holokauszttörténetek című könyvével (fotó: Peka Virág)

– Mi érdekli leginkább az internetezőket?

– Természetesen a híres emberek. A Bródy János zenész felmenőiről szóló írásomat több mint 80 ezer ember olvasta, a Karády Katalin embermentő tevékenységét bemutató posztom is roppant népszerű volt. A tettesekről szóló írások közül az Endre Lászlóról szóló érte el a legtöbb embert, az ő neve meglehetősen ismert.

– Igen izgalmas, hogy könyve nem pusztán tettesekről és áldozatokról szól, az emberi magatartások roppant színes skáláját tárja elénk. Például Hilf Miklós nagykövesdi cséplőgép-tulajdonosért faluja aláírásokat gyűjtött. Mások viszont kiigényelték a szomszéd lakást, amelynek tulajdonosait kakastollas csendőrök vitték el. Mitől függött, hogy viselkedtek a „kívülállók”?

– Az emberek magatartása nagyban függött a helyi, országos tényezőktől, a nemzetközi kontextustól, a háború alakulásától. A személyes élethelyzet is sok mindent meghatározott. Találkoztam nem egy olyan hivatalos levéllel, amiben sokgyerekes, szegény körülmények között élő ember kérte a megüresedett lakást. Nehéz pálcát törni valaki fölött, akinek a házát lebombázták és nem volt hova mennie. Neki logikusnak tűnt az amúgy üresen álló ingatlan kiigénylése. És előfordultak az ön által említett esetek is, amikor a falu összefogott, hogy az évtizedek óta közöttük élő, de rendezetlen állampolgárságú zsidó családot ne vigyék el.

A hontalan zsidókat ugyanis már 1941-ben összeszedték, és a németek által frissen megszállt ukrajnai területekre deportálták, ahol aztán az SS Kamenyec-Podolszkijban lemészárolta őket.

A kiállások esetén sokat számított a falu vezetőinek viselkedése. Amennyiben ők aláírtak, akkor azért az egyszerű emberek is bátrabbnak bizonyultak. Éppen ezért érdemes minden egyes esetet külön megvizsgálni, a motivációkat, a magatartásokat, az egyének és a hivatalok hozzáállását. Izgalmas történészi munka.

– A holokausztról az a képünk, hogy az 1944. március 19-én a német megszállással kezdődött és a budapesti gettó felszabadításával végződött 1945 elején. Ön szerint van-e ok-okozati összefüggés mondjuk a zsidó felsőoktatási hallgatók létszámát korlátozó 1920-as numerus clausus törvény és a holokauszt között? Vagy, hogy könyvében szereplő történetet hozzunk: amikor 1924-ben egy cinkotai szódás intézkedést követel a szolgabírótól a zsidó versenytárs ellen, az a későbbi tragédiát megalapozó közhangulatot jelzi, vagy pusztán a kor nyelvén előadott egyéni sérelemről van szó?

– A történészek máig vitatkoznak ezen. Az kétségtelen, hogy a Horthy-rendszer a kezdetektől antiszemita volt, de az intenzitás változott. A numerus clausust például a Bethlen-korszakban enyhítették, a náci Németország megerősödésével párhuzamosan viszont az antiszemitizmus is erősödött, aminek következtében 1938-ban elfogadták az első zsidótörvényt. Abban a legtöbb magyar történész megegyezik, hogy minden jogfosztó intézkedés ellenére német megszállás nélkül nem deportálták volna a magyar zsidóságot, vagy nem ilyen gyorsan, ekkora tömegben. Pest megye, illetve azon belül főleg a Gödöllői járás külön eset: az erősen antiszemita Endre László 1923-tól főszolgabíró, majd 1938-tól a vármegye alispánja volt és a kezdetektől fogva megkeserítette a zsidóság életét. Az állampolgárok és a hivatalnokok is pontosan tudták, milyen ügyekkel és milyen jelszavakkal lehet hozzá fordulni, így ügyük elintézéséhez gyakran használták az Endre által preferált frázisokat.

A Németországba menekült Endre László korábbi belügyi államtitkár hazaszállításakor a mátyásföldi repülőtéren 1945-ben. Előtérben háttal kalapban Péter Gábor a Politikai Rendészeti Osztály vezetője (fotó: Fortepan/Rózsa László)

– A gödöllői antiszemita központ képének ellentmond a könyvében közölt egyik fotó: Eisenberger Géza helyi rabbi a keresztény felekezetek papjaival és a vármegyei notabilitásokkal együtt avat országzászlót 1934-ben.

– A történelem soha nem egyenesen halad A pontból B pontba, rengeteg a helyi változó, fontos az egyének szerepe. A Horthy-korszakban végig hullámzott ez a történet és még különben antiszemita helyi vezetők idején is voltak olyanok, akik normálisan álltak a helyi zsidósághoz – legalábbis, amíg nem volt túl erős a fentről érkező nyomás.

– Könyvében miért csak Pest megyei és borsodi eseteket dolgozott fel?

–2013 és 2020 között a Jad Vasem magyarországi kutatócsoportjának tagja voltam: minden kutató két levéltár anyagát kutatta, egyet Budapesten és egyet vidéken.

Klacsmann Borbála az ELTE szerzett néprajz BA és történelem MA fokozatot, tanult a CEU-n, doktori disszertációját Szegeden védte meg 2021-ben. Az elmúlt években dolgozott az izraeli Jad Vasem Intézetnek, nemzetközi konferenciákon vett részt és több kiállítás megrendezésében is szerepet vállalt.  

– Inkább a feljelentők vagy inkább az embermentők országa voltunk? A Jad Vasem által Világ Igaza címmel elismert közel 900 magyar embermentő például több, mint a jóval nagyobb Olaszország hasonló adata, nem is szólva a hozzánk hasonló méretű Ausztriáról, Szlovákiáról és Csehországról.  

– A kisszámú zsidóságot nemzeti összefogással megmentő Dániát leszámítva az európai államokban nagyjából hasonló folyamatokat figyelhetünk meg a lakosság magatartásában. Igaz, regionális különbségek vannak: Kelet-Európában, Ukrajnában, a balti államokban gyakran előfordult, hogy a németek megjelenésével a helyi nemzsidók elkezdték kifosztani, megverni, sőt akár megölni a zsidókat. Nyugat-Európában inkább az volt a jellemzőbb, hogy a lakosság egy része igyekezett anyagi hasznot húzni a zsidókat sújtó diszkriminációból és megszerezni a gettósított vagy deportált emberek üzletét, házát, vagyonát.

Magyarország ebből a szempontból is inkább Nyugat-Európához tartozik, a gazdasági vonal dominált, zsidóellenes lakossági pogromról nem tudunk.

Feljelentéseket viszonylag keveset láttam, de persze lehet, hogy más jellegű források között is lehetne kutatni ez ügyben.– Könyvét olvasva eszünkbe jutott Zsindely Ferenc naplója. A kezdetben antiszemita, majd egyre jobban megélt keresztény hite miatt embermentővé váló politikus csodálkozva jegyzi meg, milyen sok szegény ember hord sárga csillagot, ő ugyanis korábban úgy gondolta, minden zsidó gazdag. Az ön munkájából is látszik, hogy a magyar zsidóság elsöprő többsége nem bankár, spekuláns, hanem kisegzisztencia volt – cipész, földműves, trafikos, szerelő.

– Az antiszemita kliséknek a legtöbb esetben nincsen valóságalapja. Ha például minden zsidó sötétbőrű, sötéthajú, nagyorrú lett volna, nincs szükség a sárga csillagra, hiszen jól meg lehet őket különböztetni a többségi lakosságtól. A magyarországi zsidóság jelentős része asszimilálódott, sokkal jobban, mint például Lengyelországban. A magyar kapitalizmus megteremtésében kétségtelenül komoly szerepe volt a zsidó polgárságnak. Egyes történészi becslések a nemzeti vagyon 20 százalékára, mások 7-8 százalékára teszik a zsidó kézben lévő vagyon arányát. Ami kétségkívül magasabb, mint a zsidóság öt-hat százalékos aránya a társadalomban, de azért attól is messze van, hogy az ország gazdaságát zsidó dominanciájúnak állítsuk be, ami a korszak antiszemitáinak kedvelt retorikai fegyvere volt. A zsidóság túlnyomó többsége ugyanolyan egyszerű ember volt, mint bárki más Magyarországon. Róluk szól a könyvem.

– A sikeres asszimilációval kapcsolatos tapasztalat az is, hogy mekkora gondot okozott a hatóságoknak saját zsidótörvényeik érvényesítése. Rengeteg érintett ugyan esetleg rendelkezett izraelita felmenőkkel, de vallását már nem gyakorolta, rég kikeresztelkedett, esetleg keresztény házastársa volt és teljesen integrálódott a magyar társadalomba.

– Ez olyannyira így volt, hogy Trianon után az utódállamokban a zsidók kifejezetten a helyi nacionalisták célpontjai voltak, mert őket tartották a magyar nyelv, kultúra és műveltség legfontosabb terjesztőinek. Jelképesnek érzem Balassa Lajos költő, jogász esetét, akit 1922-ben éppen magyar nemzeti érzelmei és cselekedetei miatt utasítottak ki Csehszlovákiából. A korszak egyik legnépszerűbb irredenta dala, az Igazságot Magyarországnak! szerzőjeként vált ismertté, mégis zsidónak minősítették származása miatt. Igaz, 1944 nyarán mentesítést kapott a különben szintén felvidéki származású Jaross Andor belügyminisztertől.   

– Egy alispán vagy egy szolgabíró mennyire tudta eltéríteni a központi rendelkezéseket, akár pro, akár kontra?

– Az egyéni habitus nagyon sokat számított, ezt pont Endre esetében is látjuk. Még a Gödöllői járásban dolgozott, amikor a Pest megyei alispán semmisítette meg bizonyos rendelkezéseit, mert antiszemitizmusa a jogbiztonságot fenyegette. Azt is meg kell említeni, hogy a német megszállás után alaposan megrostálták a magyar közigazgatást, sok „gyanús” elemet leváltottak, mások pedig önként távoztak, mert nem akarták kiszolgálni a megszállókat. A megtisztított tisztviselői kar már elég olajozottan hajtotta végre a deportálást.

– Történészek arról is vitatkoznak, hogy Horthy helyben maradása káros vagy hasznos volt-e. Kétségkívül megtestesítette az állami folytonosságot, s egy helyi jegyző vagy alispán joggal gondolhatta: ha a Főméltóságú Úr elfogadja a német megszállást, nekik sem kell szabotálni az intézkedéseket. Másfelől, ha Horthy 1944. március 19-én lemond, helyére államfőnek egy báb kerül, azaz jó eséllyel a budapesti zsidóság is elpusztul, hiszen nincs, aki leállítsa a deportálásokat.  

– Horthy esetleges lemondása szerintem komoly súllyal esett volna latba. Ugyanakkor látnunk kell, hogy 1944-re a magyar közigazgatás már hozzászokott a faji alapú diszkriminációhoz, hiszen az első zsidótörvényt 1938-ban fogadták el. Az iratokból világosan látszik a személytelenség, ahogy a tisztviselők a könyörgő levelek kapcsán igyekeznek elhárítani maguktól a felelősséget, mondván, ők csak a hatályos rendelkezéseket hajtják végre. Több olyan esetet találtam, amikor helyi tisztviselők a rendelkezések elébe mennek.

Mások azonban igyekeznek segíteni a zsidókon a rendeletek elszabotálásával – azaz ez is egyénfüggő volt. De azért az látszik, ha kevésbé antiszemita vagy egyáltalán nem zsidóellenes a Horthy-rendszer, a németeknek sokkal nehezebb dolga lett volna.

–  A zsidóság miért nem lázadt és nem kezdett széleskörű ellenállásba?

– Egyfelől bíztak az államban. Másfelől reménykedtek abban, hogy a háborúnak hamarosan vége, hiszen a németek folyamatosan szorultak vissza. A Zsidó Tanács egyébként már a korban is sokat vitatott módon úgy vélekedett: ha minden rendelkezést betart, együttműködik a hatóságokkal, nem lesz mibe belekötni. Nem szabad megfeledkeznünk az időbeli tényezőről sem. Lengyelországban például 1939-től német megszállás volt, sokkal több idejük volt megtapasztalni a náci brutalitást, de a hosszú idő alatt könnyebb volt az ellenállást is megszervezni. Nálunk erre idő sem volt, hiszen gyakorlatilag három hónap alatt gettósították és deportálták a teljes vidéki zsidóságot. Információ sem állt rendelkezésre, a haláltáborokról szállongó híreket a legtöbben el sem tudták hinni. „Olyan kultúrnép, mint a német, nem követhet el ekkora barbárságot” – valahogy ez volt a közhangulat. És végül, a magyar zsidóknak fegyverük nem volt, az életerős férfiak pedig munkaszolgálatban voltak – az itthon maradt idősek, nők és gyerekek nem szállhattak szembe a német hadsereggel és magyar cinkosaikkal.

„Még mindig úgy tekintünk a holokausztra, hogy az nem a mi bajunk.” A sátoraljaújhelyi zsidó temető 2020 novemberében (fotó: Válasz Online/Vörös Szabolcs)

– A borzalmakat túlélők hogyan tudták feldolgozni a velük történteket? Akkor, amikor egy újabb diktatúra rendezkedett be Magyarországon…

– Mai értelemben vett fejlett pszichoterápia még nem létezett, de az amerikai zsidó segélyszervezet, a Joint például próbált ebben is segíteni. Sokaknak segített az is, ha össze tudtak ülni hárman-négyen és megbeszélték a velük történteket. Ma már rengeteget tudunk a transzgenerációs sérülésekről és az azokkal kapcsolatos megküzdési stratégiákról. Volt, aki elhallgatott és soha nem beszélt a vele történtekről. Még az elvett házat sem igényelte vissza, nem akart szembesülni családja hiányával. Más meg kifejezetten kérte az otthonát, mert neki sokat jelentett, hogy legalább ilyen módon visszakapta a régi életét. Sokan örökre távoztak, hallani sem akartak többet arról az országról, ahol ez történt velük. Elég sok restitúciós levelet feldolgoztam: képzeljük el azt a lelkiállapotot, amikor valaki hazajön munkaszolgálatból vagy a haláltáborból, a családját megölték és itthon azzal szembesül, hogy más lakik a házában. Vagyonából pedig jószerével annyi maradt, amit esetleg egy jólelkű szomszéd megőrzött. Egy másik projekt kapcsán interjúkat készítek holokauszt-túlélőkkel. A többség valahogy túl tudott lépni a traumán. Azt nem mondom, hogy megbocsátottak, de megbékéltek a múltjukkal, nem feledkeztek bele a traumába.  

– Furcsa ilyet kérdezni egy holokausztkönyv kapcsán, de önnek volt kedvenc története?

– Kettő is. Az egyik a monori Kaufer családé. Már jó ideje kutattam a Pest Megyei Levéltárban, rengeteg iratot néztem át és akkor egyszer csak a kezembe akadt az ő állampolgársági bizonyítványukkal és kiutasításukkal kapcsolatos akta. Benne fényképek. Hirtelen életre keltek a hivatalos bejegyzések, sokkal emberibb lett az egész történet a fotók révén, azzal, hogy láttam, kiknek az életét tárom éppen fel. A másik a munkaszolgálatra hurcolt Deutsch Bernáté, aki egészen fantasztikus karakter lehetett. A testet-lelket őrlő fizikai munka ellenére verseket, dalokat írt, csehül tanult, pedig világéletében egyszerű földműves volt. Ő nem élte túl a holokausztot, minden valószínűség szerint éhen halt 1945 áprilisában. Én pedig a levéltárban megtalált iratai közlésével és történetének megírásával igyekeztem neki és minden áldozatnak emléket állítani.


Nyitókép: a kistarcsai internálótábor 1944-ben (fotó: Fortepan)

Ezt a cikket nem közölhettük volna olvasóink nélkül. Legyen támogatónk a Donably-n, a magyar fejlesztésű előfizetési platformon. Paypal, utalás és más lehetőségek itt

#Endre László#holokauszt#Horthy Miklós#Klacsmann Borbála#Magyarország#második világháború#történelem#zsidóság