nekrológ – Válasz Online
 

Élete végén elcsendesedett, hiszen a szemlélet, amelyet magáénak vallott, a szeretet, amellyel a magyar irodalmat szemlélte, amelybe nála Szabó Ervintől Wass Albertig mindenki beleértendő, aki valamilyen értéket teremtett… Nos, ez a szemlélet mintha málladozna manapság.

Bővebben >>>

Ült a csehszlovák diktatúra börtönében, nagy erkölcsi tekintélyű vezetője lett a felvidéki magyaroknak a rendszerváltás idején, aztán háttérbe szorult, elmagányosodott, el-elveszett a modern világ kihívásai között. Ma temetik Duray Miklóst, akire egykori párttársa, Csáky Pál írásával emlékezünk.

Bővebben >>>

Örököse és egyik utolsó nagy képviselője volt annak a hagyománynak, prófétai értelmiségi szerepfelfogásnak, amit egy másik nagy erdélyi, Szabó Dezső képviselt a két háború között, és amely apjára, az erdélyi újságíró Tamás Gáspárra is nagy hatást gyakorolt. E párhuzam természetesen hatalmas eszmetörténeti paradoxon. Papp István nekrológja.

Bővebben >>>

Hosszú évtizedek óta ő volt a biztos pont egy gyorsan változó világban a britek és egy kicsit mindenki más számára is. II. Erzsébet halálával a második világháború idején fiatal nemzedék utolsó prominens képviselője távozott, és ezzel valóban lezárult egy korszak: a 20. század meghatározó alakjai közül szinte senki nincs már életben.

Bővebben >>>

A már csak nyomaiban létező régi magyar és európai világ egyik utolsó képviselője. Polgár volt, abból a fajtából, amelyet Márai Sándor olyan szépen siratott el. A lapunknak többször nyilatkozó tanár-politikusról Ablonczy Bálint írt nekrológot.

Bővebben >>>

Ha szeretnénk hűek maradni az emlékéhez, vegyük fel újra és gyújtsuk meg a fáklyát, vagy ragadjuk meg ismét Pallasz Athéné lándzsáját. Vendégszerzőnk, Papp István nekrológja Ráday Mihályról

Bővebben >>>

Sokan marasztaltuk volna még, hogy csak legyen velünk, magától értetődő természetességgel mutatva a példát. Jankovics Marcell ugyanis maga volt a polgár. Biztos identitással, nemzeti elkötelezettséggel, önálló integritással, mély tudással, irigylésre méltó formával, mindig figyelemmel másokra.

Bővebben >>>

„A jóság keresése a dráma fő célja, s erről a jóságról beszélt majdnem elcsukló hangon kedves vendégünk” – Papp István történész egy húsz évvel ezelőtti beszélgetéssel idézi fel a hozzá hasonlóan mezőtúri származású Börcsök Enikő személyiségét.

Bővebben >>>

Ma helyezik végső nyugalomra Sepsiszentgyörgyön a kortárs erdélyi irodalom egyik legjelentősebb alkotóját. Ablonczy Bálint kollégánk nekrológban búcsúzik a költőtől, keresztapjától.

Bővebben >>>

Ma délelőtt kísérték utolsó útjára dr. Lakatos Istvánné született Németh Ágnest, vagy ahogyan édesapja, Németh László olvasói ismerhették: Gigit. Az egy hónappal ezelőtt 86 esztendős korában elhunyt vegyészmérnököt elsősorban nem a Műegyetem tanáraként, hanem inkább édesapja emlékezetének hű ápolójaként tartották számon.

Bővebben >>>

A föld létünk alapja – ezt a mélyen beléivódott igazságot sugározta az élete 101. évében elhunyt Bálint György kertészmérnök történész szerzőnk szerint. Papp István nekrológja.

Bővebben >>>

A szerdán elhunyt újságírótól barátja, Prőhle Gergely búcsúzik: „Nagyon kevesen tudták valaha is olyan okosan kritizálni a mindenkori kormányt, mint Oplatka. És olyan hatékonyan megvédeni, ha úgy érezte, hogy a külföldi újságíró kollégák felületessége vagy elfogultsága indokolatlanul kelti rossz hírét a hazai viszonyoknak.”

Bővebben >>>

Úgy nőttünk fel, hogy Csukás István mindig itt volt. Szavakban, történetekben, hősökben, generációs határt nem ismerő mesékben. Itt volt valóságosan is, mint a Mesélő életre kelt szobra. Az ősök tekintete, szelíd és mindig szeretetteljes mosoly, bölcs és ízes beszéd. Ha kérték, újra és újra szólt gyereklétről és felnőttségről, beszélt – de nem tanított – az […]

Bővebben >>>

Bármit mondott volna, ezzel a hatalmas tudású emberrel még azt a bizonyos „békés egyet nem értést” is óriási megtiszteltetés lett volna gyakorolnom.

Bővebben >>>

Írásával Borókai Gábor Horváth János egyik utolsó földi kívánságának tesz eleget: az 1945 és 1947 között az FKgP, majd 1998 és 2014 között a Fidesz országgyűlési képviselőjeként dolgozó politikus kérése volt, hogy a Heti Válasz egykori főszerkesztője írjon róla nekrológot.

Bővebben >>>