Főpolgármester kontra főépítész: Dienes János Karácsony Gergely szerepéről a zuglói óriásberuházásban és reakció az állításokra – Válasz Online
 

Főpolgármester kontra főépítész: Dienes János Karácsony Gergely szerepéről a zuglói óriásberuházásban és reakció az állításokra

Dienes János
| 2024.06.04. | vélemény

Futóbolondnak nevezte Karácsony Gergely Dienes János volt zuglói főépítészt a főpolgármester-jelölti vitában, és kétségbe vonta, hogy igazat mond a Bosnyák tér mögött épülő óriásberuházásról. Mivel a Válasz Online hasábjain már többször foglalkoztunk az állam számára épülő hivatali negyed ügyével, lehetőséget biztosítottunk Dienesnek válaszra. A cikket frissítettük Karácsony Gergely volt zuglói kabinetfőnökének válaszlevelével, és a vitát – ami várhatóan a bíróságon folytatódik – a magunk részéről ezzel lezártnak tekintjük.

hirdetes

Az utóbbi napokban újból megszólítva érzem magam, miután Karácsony Gergely a Vitézy Dáviddal folytatott főpolgármester-jelölti vitán valótlannak minősítette állításaimat a Bosnyák téri beruházással kapcsolatban. Ezek az állítások részben arra az időszakra vonatkoztak, amikor Karácsony Gergely még Zuglóban volt polgármester, illetve megvédte Horváth Csaba mostani polgármestert.

A főpolgármester a vitában „futóbolondnak” nevezett, de a jelzőt betudom a választási kampány felfokozott hangulatának. Az állításaimat igazoló dokumentumokat viszont fontosnak tartom bemutatni, hogy az olvasó az igazságtartalmukról meggyőződhessen. Annál is inkább lényeges ez, mert Horváth Csaba továbbra is félretájékoztatja a közvéleményt.

Annak, hogy a nyilvánosság elé álltam, és többek közt a Válasz Online felületén is megszólaltam az elmúlt hetekben, nincs köze az önkormányzati választásokhoz. Munkaügyi perben állok, és a zuglói jegyző munkáltatói intézkedéséről igyekszem a bíróság előtt bebizonyítani, hogy elbocsátásom során a joggal való visszaélés történt. Ehhez azt kell valószínűsítenem, hogy valójában a „Bayer-ügy” miatt ért retorzió. A per tárgyalási napjait a bíró a tavaszi hónapokra tűzte ki, és emiatt több sajtótermék is megkeresett, én pedig válaszoltam ezekre a megkeresésekre. Az egybeesés a választási kampánnyal csupán a véletlen műve, az élet hozta így.

De lássuk a száraz tényeket! 2018. július 6-án Karácsony Gergely (még zuglói polgármesterként) terjesztette elő és írta alá azt a megállapodást, amiben

ellenérték nélkül adott (a szintterület 15 %-áig) közel 400 lakás építésére többletépítési jogot a Bayer Construct Zrt-nek

úgy, hogy közben a beruházó kötbérének esedékességétől számítottan a szerződéskötésig és onnantól az időben meglehetősen távoli fizetési időig számítható kamatterheit és értékvesztését elengedte (a megállapodás innen letölthető).

hirdetes

Később ugyanennek a beruházónak Horváth Csaba polgármester az előzményszerződésekben vállalt kötelezettségeit 2021. december 16-i tervezetben még ellenérték nélkül engedte volna el (lásd itt), de 2023. november 30-án már a 2,95 milliárd forintos beruházói ajánlatot is kevesellte, helyette már 3,5 milliárd forintot követelt. A polgármester több alkalommal kísérelt meg a képviselő-testülettel elfogadtatni egy súlyosan értékaránytalan szerződést; ez ellen dr. Tiba Zsolt jegyző nem tett semmit, az előterjesztéseket nem kifogásolta, egyszer sem tett törvényességi észrevételt.

Horváth Csaba még a napokban is úgy állította be a 8 milliárd forint értékűnek mondott, a magánberuházás érdekében szükséges közmű- és útépítéseket, forgalomtechnikai beavatkozásokat,

mintha azok új vállalások lennének, holott erre a beruházónak kötelezettsége van

a 2008. november 21-i szerződés alapján. A linkelt iratok alapján bárki eldöntheti, hogy ebben az ügyben megfelelően képviselték-e a kerületvezetők Zugló érdekeit, az ügy részleteiről további tények a Válasz Online cikkeiben olvashatók (itt és itt).

Dienes János volt zuglói főépítész


Karácsony Gergely volt zuglói kabinetfőnöke, Németh Zsolt válasza:

Dienes János Zugló egykori főépítésze 2024. május 16-án véleménycikkében írt hosszasan Bosnyák téri beruházásról. Sajnos a cikk egészében tett megállapítások nagy részét nem tudom ellenőrizni, mert nem minden információnak vagyok birtokában, de történet 2019 októberéig tartó részét jól ismerem, és az azzal kapcsolatban írtak nem csak valótlanok, de az egykori főépítész tisztességtelenül jár el „véleménye” tálalásakor. Tisztelem annyira Válasz Online Szerkesztőségét és olvasóit, hogy felhívjam a figyelmet arra, Dienes állításaival szemben mik a valós tények.

Dienes János eredeti cikke az alábbiakat tartalmazza:

„Röviden az előzményekről: 2018. július 6-i ülésén a zuglói képviselő-testület fideszes és MSZP-s tagjai (köztük Tóth Csaba, az MSZP kerületi szervezetének elnöke, akkor országgyűlési képviselő, a zuglói közélet meghatározó szereplője) elfogadták azt a megállapodást, amely a beruházó kötbérét elengedte, ajándékként 15% lakáscélú építkezést megengedett (ez átszámolva nagyjából 400 lakást jelent), és a kormányközeli Bayer Construct céget az addigi tulajdonos lengyel Echo-Mundo helyére beengedte.”

Nos valóban röviden és meglehetősen pontatlanul foglalta össze az előzményeket Dienes János. A történet kétségtelenül hosszú, hiszen a zuglói önkormányzat még 2006-ban értékesítette a területet. Karácsony Gergely polgármestersége alatt azonban a mostani tulajdonos megvásárolta a projektet, és változó hajlandóságot mutatott arra, hogy a zuglói önkormányzat akkori vezetésével tárgyaljon. A tárgyalási pozíciót akkor többek között éppen az alapozta meg, hogy Karácsony Gergelynek a jelenlegi tulajdonos „beengedésével” kapcsolatos polgármesteri vétót emelt.

A tárgyalások központi eleme önkormányzat kötbér-követelése volt. Az új tulajdonos ennek jogosságát mindvégig vitatta. A valós tény, hogy erről megállapodás született, és az új tulajdonos vállalta, hogy a teljes kötbérigényt kifizeti. Az az állítás, hogy a Karácsony Gergely vezette testület elengedte volna a kötbér-követelést, egyszerűen nem igaz. Ráadásul, aki azt állítja magáról, hogy ismeri az idevágó dokumentumokat, nem is értem, hogy állíthat ilyet.

A második állítása a főépítésznek, hogy 15%-os lakáscélú ingatlan építését ajándéként megengedte a testület. Karácsony Gergely polgármestersége alatt ilyen „ajándékozás” az önkormányzat részéről nem történt, és amennyire tudom azóta sem. Az kétségtelen, hogy a testület a megváltozott körülményekre tekintettel nyilatkozott arról, hogy a később elkészülő telepítési tanulmányterv, illetve a később megtárgyalandó településrendezési szerződés alapján az (akkori) beépíthetőségez képest maximum 15% lakáscélú ingatlan megépíthetőségéről a jövőben döntsön. Ez a döntés arra jogosította volna a tulajdonost, hogy a helyi építési szabályzat módosításához szükséges dokumentumokat előkészítse, és kezdeményezzen egy ilyen döntést a képviselő-testületnél. A polgármester a testületnek külön hangsúlyozta, hogy az a döntés, hogy miként és milyen feltételek mellett módosítja a testület a szabályzatot, a jövőben fog megszületni. Tudomásom szerint ilyen döntés végül a kormányzati döntések miatt végül is nem is született, de ez már csak azt bizonyítja, hogy Dienes állítása nem csak téves, hanem irreleváns is.

A cikket olvasva nagyon meglepődtem, és felhívtam Dienes Jánost, hogy a tévedéseire felhívjam a figyelmet. Dienes azt ígérte, utánanéz és azt helyreigazítja (törli?). Ez nem történt meg, a cikk változatlan formában olvasható a Válasz Online-on.

A főpolgármesteri vita után Dienes János ismét reagált az ott elhangzottakra. Dienes válasza nem tudom pontosan mire válasz a vitában, de módosította az előző cikkében állítottokat, mindezt úgy tette, hogy egy szóval nem utal arra, hogy így járt el, hanem úgy tesz mintha megismételné, ahogy ő írja a „száraz tényeket”. Nos, a 2024.június 4-i cikkben, amely azt ígéri, hogy a „csak a tényekről” lesz szó, már nincs benne a kötbér elengedéséről szóló vád, ehelyett új vádakkal áll elő a főépítész: az akkor polgármester szerinte elengedte a kamatokat és az értékvesztést. Nem szeretnék erről jogi okfejtést írni, de ez így termesztésen értelmetlen. Sajnos egyben szomorú is. Miért érzi feltétlenül szerepének Dienes, hogy vádaskodjon? A lakáscélú építés ajándékozásáról szóló „véleményét” változatlanul megismétli.

Őszintén sajnálom, hogy Dienes, általam nem ismert okok miatt, ilyen inkorrektül jár el, de az újság reputációja és az érdeklődő olvasok tájékozgatása érdekében én mindezeket fontosnak tartottam közölni.

dr. Németh Zsolt
Zugló egykori polgármesteri kabinetvezetője


Nyitókép: az állam számára épülő zuglói irodapark (Válasz Online)

Ezt a cikket nem közölhettük volna olvasóink nélkül. Legyen támogatónk a Donably-n, a magyar fejlesztésű előfizetési platformon. Paypal, utalás és más lehetőségek itt

#Balázs Attila#Bosnyák tér#Dienes János#Horváth Csaba#Karácsony Gergely#kiemelt projekt#Zugló