Az Akadémia volt elnöke is kiáll a pedagógusok mellett – Válasz Online
 

Az Akadémia volt elnöke is kiáll a pedagógusok mellett

A szerk.
| 2022.12.12. | Egyéb

Nyilatkozatban állnak ki a közoktatás helyzete és a megtorló jellegű elbocsátások miatt tüntető pedagógusok mellett a Lendület- és ERC-nyertes tudományos kutatók. „Szolidaritást vállalunk a megfélemlített, megalázott, elhallgattatott pedagógusokkal az ország minden pontján. A komoly egzisztenciális kockázattal járó, nyílt kiállás az egész társadalom számára példaértékű, és túlmutat a törvény betűjén”, írják. A levelet Lovász László matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke is aláírta.

Szolidarítási nyilatkozat

„Tisztelt Pedagógusok és Diákok!
Köszönjük, hogy felemelik hangjukat!


Itt állunk, Magyarország és az Európai Unió legnagyobb presztízsű kutatási pályázatainak hazai nyerteseiként. Közösen valljuk, hogy nem állhatnánk itt egykori tanáraink szakmai és erkölcsi példamutatása nélkül. Megtisztelő számunkra, hogy a tudomány művelőiként kiérdemeltük Magyarország kiemelt támogatását, de szégyenkezünk, mert méltatlan, amit ma Magyarország felelős vezetése a pedagógusokkal tesz. Mélyen elszomorít minket, hogy hazánk olyan hellyé vált, ahol tanítani akaró pedagógusok lelkiismereti okokból mondanak fel.

Meggyőződésünk, hogy érdemi egyeztetés és hiteles tájékoztatás nem történhet annak a magától értetődő ténynek az elismerése nélkül, hogy a pedagógusok egyre hangosabb kiállását a jövő nemzedékének minőségi oktatásáért viselt felelősség hajtja. Szolidaritást vállalunk a megfélemlített, megalázott, elhallgattatott pedagógusokkal az ország minden pontján. Elfogadhatatlannak tartjuk a polgári engedetlenség miatti statáriális elbocsátásokat és fenyegetéseket. A komoly egzisztenciális kockázattal járó, nyílt kiállás az egész társadalom számára példaértékű, és túlmutat a törvény betűjén.

Itt állunk, és mi is felemeljük a hangunkat, hogy a holnap nemzedéke tisztán láthassa majd a ma döntéshozóinak felelősségét. A pedagógusi hivatást választók felelősségteljes küldetése csak megfelelő létbiztonság, szakmai autonómia, bizalmi légkör és jövőkép birtokában teljesíthető. Minőségi oktatás és a tanári életpályát választó elhivatott kollégák nélkül a világ változásaihoz rugalmasan alkalmazkodni képes polgárok egész generációja vész el. A hazai tudomány pedig nem lesz képes felnevelni kutatók, oktatók és ipari szakemberek következő nemzedékét. Mindezek következményeként Magyarország, amely termelékenységét tekintve jelenleg hátulról negyedik az Európai Unióban, nem fogja tudni megnyerni az elkövetkező évtizedeket egy olyan világban, amelyben a technológiai és társadalmi kihívások egyre nagyobbak.

Ha nincs tanár, nincs jövő.”

A Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának és az Európai Kutatási Tanács (ERC)
pályázatainak alulírott hazai nyertesei:


Abért Miklós – Rényi Intézet

Adamik Béla – ELTE BTK Latin Tanszék, egyetemi docens

Andics Attila – Lendület/ERC Neuroetológiai Kutatócsoport

Antal Miklós

Bajnok Zoltán tudományos tanácsadó

Báldi András – Lendület Ökoszisztéma-szolgáltatás Kutatócsoport

Bárány Imre

Bárth Dániel – MTA-ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport

Bay Péter

Beke-Somfai Tamás – ELKH TTK Biomolekuláris Önrendeződés Lendület Kutatócsoport

Benczúr András – SZTAKI Big Data Lendület Kutatócsoport

Bérczi Kristóf – MTA-ELTE Matroidelméleti Kutatócsoport

Biró Péter – KRTK KTI Mechanizmustervezés Lendület Kutatócsoport

Czagány Zsuzsa – Lendület Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport

Csanády László – MTA-SE Lendület Ioncsatorna Kutatócsoport

Dr. Csapó Edit – MTA-SZTE Lendület Nemesfém Nanoszerkezetek Kutatócsoport

Csikvári Péter – Leszámlálás Ritka Gráfokban Lendület Kutatócsoport

Csonka Szabolcs – BME TTK, egyetemi docens, Lendület Kutatócsoport, csoportvezető

Csörgő Bálint – SZBK Lendület Géntechnológiai Kutatócsoport

Csörsz Rumen István – BTK ITI, Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 Lendület Kutatócsoport

Dalos Anna tudományos tanácsadó – Lendület 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum

Demeter Tamás – Morál és Tudomány Lendület Kutatócsoport, 2017

Dénes Ádám – Lendület Neuroimmunológia Kutatócsoport, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (Lendület pályázat; ERC Consolidator Grant)

Derényi Imre – ELTE Fizikai Intézet

Domokos Péter kutatóprofesszor – Kvantumoptika Lendület Kutatócsoport, Wigner FK

Dóra Balázs – Topológia és Korreláció Lendület Kutatócsoport

Dosztányi Zsuzsanna

Egry Gábor – ERC Nepostrans

Enyedi Balázs – Lendület Szöveti Sérülés Kutatócsoport

Dr. Enyedy Éva Anna – MTA-SZTE Lendület Funkcionális Fémkomplexek Kutatócsoport

Földváry Miklós István – ELTE BTK Vallástudományi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens

Geiszt Miklós – Lendület Peroxidáz Enzimek Kutatócsoport (2011)

Gyürky György – Atommagkutató Intézet, Debrecen

Hájos Norbert – Lendület Hálózat-Idegélettan Kutatócsoport

Hangya Balázs – Lendület Rendszer-neurobiológia Kutatócsoport

Harcos Gergely – MTA Rényi Intézet Lendület Automorf Kutatócsoport

Hartmann Bálint – MTA-BME Lendület FASTER Kutatócsoport

Hegyi Peter – Semmelweis Egyetem

Horváth Gergely Krisztián – MTA BTK Lendület Tíz Generáció Kutatócsoport

Horváth Sándor tudományos főmunkatárs – WORK-Lendület Kutatócsoport, BTK Történettudományi Intézet

Horváti Kata – MTA-TTK Lendület Peptidalapú Vakcinák Kutatócsoport

Ivády Viktor – Lendület ÚjKubit Kutatócsoport

Jeney Viktória – MTA-DE Lendület Vaszkuláris Pathofiziológiai Kutatócsoport, Debreceni Egyetem

Józsi Mihály

Kállay Mihály – MTA-BME Lendület Kvantumkémiai Kutatócsoport

Kern Zoltán – 2ka Paleoklíma Kutatócsoport

Kézsmárki István – MTA-BME Lendület Magneto-optikai Spektroszkópia Kutatócsoport

Király Ildikó – Társas Elmék Kutatócsoport, ELTE PPK Pszichológiai Intézet

Kiss Viktória – Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Lendület Mobilitás Kutatócsoport

Koltai Júlia – Társadalomtudományi Kutatóközpont

Kóspál Ágnes – CSFK CSI, tudományos tanácsadó

Kovács András – MTA-CSFK Lendület Nagyskálás Szerkezet Kutatócsoport

Kovács Tamás György egyetemi tanár

Kőszegi Botond

Kubinyi Enikő

Legeza Örs Wigner – FK, Erősen Korrelált Rendszerek Lendület Kutatócsoport, tudományos tanácsadó

Lengyel Balázs – KRTK Agglomeráció és Társadalmi Kapcsolathálózatok Lendület Kutatócsoport

Lengyel Máté – CEU

London Gábor

Lovász László – Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet, DYNASNET ERC Synergy grant

Lőrincz Péter egyetemi adjunktus – MTA-ELTE Vezikuláris Transzport Kutatócsoport

Lugaro Maria – CSI CSFK

Lukács Ágnes – MTA-BME Lendület Nyelvelsajátítás Kutatócsoport, BME Kognitív Tudományi Tanszék

Makara Judit – KOKI, Lendület Idegi Jelátvitel Kutatócsoport

Makk Péter – MTA-BME Lendület Korrelált van der Waals Struktúrák Kutatócsoport

Maróti Gergely – Lendület Extracelluláris Elektron Transzfer Csoport

Mészáros Szabolcs – Eötvös Loránd Tudományegyetem, tudományos főmunkatárs

Mosonyi Milán – MTA-BME Lendület Kvantum-információelmélet Kutatócsoport

Nagy Laszlo – Szegedi Biologiai Kozpont

Nagy Máté – MTA-ELTE Lendület Csoportos Viselkedés Kutatócsoport

Nemes-Incze Peter

Niederreiter Zoltán – MTA–ELTE Lendület Újasszír és Újbabiloni Pecséthengerek és Istenvilág Kutatócsoport vezetője

Nusser Zoltan – ELKH KOKI Lendulet Idegelettani Kutatocsoport

Orbán Gergő Wigner – FK, Komputációs Rendszerintű Idegtudományi Kutatócsoport

Ősi Attila – Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport (2011-2016)

Pach János – Rényi Intézet, ERC advanced grant

Pach Péter Pál

Pál Csaba – Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Pálvölgyi Dömötör – MTA-ELTE Lendület Kombinatorikus Geometria Kutatócsoport

Papp Balázs – Lendület Számítógépes Rendszerbiológiai Kutatócsoport

Pozsgay Balázs – MTA-ELTE ,Integrálható Kvantumdinamika Kutatócsoport

Pyber László – Rényi Intézet

Reményi Attila – Természettudományi Kutatóközpont, Biomolekuláris Kölcsönhatások Kutatócsoport

Schlosser Gitta – Lendület Ionmobilitás-tömegspektrometria Kutatócsoport

Siklósi Zsuzsanna – MTA-ELTE Lendület Innováció Kutatócsoport

Dr. Simon Ferenc – MTA-BME Spintronikai Kutatócsoport

Soós Tibor – Organokatalízis Kutatócsoport

Stipsicz András – Rényi Intézet

Szabadics János – Celluláris Neurofarmakológia Kutatócsoport

Szakács Gergely – ERC Starting Grant 2012, Lendület Gyógyszerrezisztencia Kutatócsoport

Szalma Ivett – MTA TK Lendület Reprodukciós Döntéseket Vizsgáló Kutatócsoport

Székvölgyi Lóránt – MTA-DE Lendület Genomszerkezet és Rekombináció Kutatócsoport

Szöllősi Gergely János – MTA-ELTE Lendület Evolúciós Genomika Kutatócsoport/ERC GENECLOCKS Kutatócsoport

Szüts Dávid – Genomstabilitás Kutatócsoport

Takács Gábor – BME Elméleti Fizika Tanszék, egyetemi tanár

Takács Károly – TK CSS-RECENS Kutatócsoport

Dr. Tapolcai János – MTA-BME Jövő Internet Kutatócsoport

Tarczay György – MTA-ELTE Lendület Laboratóriumi Asztrokémia Kutatócsoport

Tardos Gábor – Rényi Intézet

Tóth Zsombor – MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet–Európában (1500–1800) Kutatócsoport

Tökölyi Jácint

Tölgyesi Csaba – SZTE-MTA Lendület Alkalmazott Ökológia Kutatócsoport

Tuboly Ádám Tamás – MTA Lendület Értékek és Tudomány Kutatócsoport

Vankó György – Femtoszekundumos Spektroszkópiai és Röntgenspektroszkópiai Lendület Kutatócsoport, Wigner FK

Varga Dezső – Innovatív Detektorfejlesztő Lendület Kutatócsoport, Wigner FK

Varga Zoltán

Virág Bálint – Random Spectra, RAMKI

Virosztek Dániel – MTA RI Lendület Optimális Transzport Kutatócsoport

Werner Norbert

Winkler István – Hang- és Beszédészlelési Kutatócsoport


Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

#Lovász László#oktatás#tanárok