A BME matematikus és fizikus oktatói is kiállnak a pedagógusok mellett – Válasz Online
 

A BME matematikus és fizikus oktatói is kiállnak a pedagógusok mellett

A szerk.
| 2022.12.02. | Egyéb

Szolidaritási nyilatkozatban állnak ki a közoktatás helyzete és a megtorló jellegű elbocsátások miatt tüntető pedagógusok mellett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának oktatói. Lapunknak eljuttatott levelükben hangsúlyozzák, hogy ez nem az Egyetem és a Kar hivatalos álláspontja, hanem kizárólag az aláíróké.

Szolidaritási nyilatkozat

„Mi, matematikusok és fizikusok, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának alulírott oktatói és kutatói, magánemberekként, mégis közösen nyilvánosan is szolidaritást vállalunk a közoktatásban dolgozó kollégáinkkal. Támogatjuk követeléseiket, amelyek teljesítését elengedhetetlennek érezzük ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, eredményes munkát végezzenek és megszűnjön elvándorlásuk a tanári pályáról. A fizetést azonnal és az inflációt jelentősen meghaladóan kell emelni, vissza kell állítani az oktatás autonómiáját, beleértve a szabad tankönyvválasztást is.

Aggodalommal figyeljük a rátermett pedagógusok szélmalomharcát, a pályakezdők megalázóan alacsony fizetését és ennek megfelelően alacsony számukat. Elképedve látjuk a tiltakozásuk cinikus semmibevételét és az azt adminisztratív problémának tekintő hivatali reakciókat. Mind szembesülünk az egyre romló, egyre kevésbé versenyképes szövegértési és matematikai kompetenciákkal. Világos trendként érzékeljük a természettudományos ismeretek hiányát és a tudás devalválódását, ezeken az utóbbi idők oktatáspolitikai átalakításai sem javítottak. Elkeserítőnek tartjuk a természettudományos tanárképzésben tátongó hiányt, amelyet megszüntetni rövid távon lényegében lehetetlen, de középtávon is csak átgondolt, komoly erőfeszítések árán lehetséges.

Csatlakozva a pedagógustársadalomhoz, mi is követeljük a kormányzati nézőpontváltást, az önálló oktatási minisztérium felállítását – valamint a felsőoktatás hangsúlyosabb képviseletét is. Ma már nem csak akut pedagógushiány van, hanem érdeklődés hiányában tanárszakok is veszélybe kerültek. Átgondolt, felelős oktatáspolitika nélkül nincs előrelépés.

Mind egy hajóban evezünk. Az iskolában túlterhelt, fáradtan hazatérő kisdiák nem kapja vissza később gyermekkorát. Az oktatásból kieső fiatalt az elmulasztott iskolaéveiért nem kárpótolja a képesítést nem igénylő állásban való elhelyezkedése. A megélhetési problémái miatt elveszített pedagógust nem pótolja a szakképzetlen helyettes. Az alulfinanszírozott felsőoktatást – sokszor országhatáron át – elhagyó diákokat, oktatókat, kutatókat nem pótolják hangzatos elnevezések.

Szellem nincs oktatás nélkül. De nyelvi-történelmi öntudat, kultúra, tudomány, műveltség és igényesség sincs. Tanár nélkül nincs jövő!”

A nyilatkozatot aláírták:

Dr. Andai Attila, egyetemi docens (BME TTK Matematika Intézet, Analízis Tanszék)
Dr. Asbóth János, egyetemi docens (BME TTK Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék)
Dr. Bálint Péter, egyetemi docens (BME TTK Matematika Intézet, Sztochasztika Tanszék)
Balla-Seethalerné Dr. Béla Szilvia, egyetemi adjunktus (BME TTK Matematika Intézet, Geometria
Tanszék)
Dr. Bárány Balázs, egyetemi docens (BME TTK Matematika Intézet, Sztochasztika Tanszék)
Bodrogné Dr. Réffy Júlia Anna, egyetemi adjunktus (BME TTK Matematika Intézet, Analízis
Tanszék)
Dr. Bordács Sándor, egyetemi docens (BME TTK Fizikai Intézet, Fizika Tanszék)
Dr. Csima Géza, egyetemi adjunktus (BME TTK Matematika Intézet, Geometria Tanszék)
Dr. Csonka Szabolcs, egyetemi docens (BME TTK Fizikai Intézet, Fizika Tanszék)
Dr. Dóra Balázs, egyetemi tanár (BME TTK Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék)
Dr. Erdélyi Márton Kristóf, egyetemi adjunktus (BME TTK Matematika Intézet, Algebra Tanszék)
Dr. Etesi Gábor, egyetemi docens (BME TTK Matematika Intézet, Geometria Tanszék)
Dr. Faragó István, MTA doktora, professor emeritus (BME TTK Matematika Intézet,
Differenciálegyenletek Tanszék)
Dr. Ferenczi Miklós, professor emeritus (BME TTK Matematika Intézet, Algebra Tanszék)
Dr. Fülöp Ottilia, egyetemi docens (BME TTK Matematika Intézet, Differenciálegyenletek
Tanszék)
Dr. Gyurkovics Éva, c. egyetemi tanár (BME TTK Matematika Intézet, Differenciálegyenletek
Tanszék)
Halmschlager Andrea, mesteroktató (BME TTK Matematika Intézet, Geometria Tanszék)
Dr. Hegedüs Pál, habilitált egyetemi docens (BME TTK Matematika Intézet, Algebra Tanszék)
Dr. Horváth Márton, egyetemi adjunktus (BME TTK Matematika Intézet, Geometria Tanszék)
Dr. Horváth Róbert, egyetemi docens (BME TTK Matematika Intézet, Analízis Tanszék)
Dr. Karátson János, egyetemi tanár (BME TTK Matematika Intézet, Analízis Tanszék)
Dr. Kiss Márton egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes (BME TTK Matematikai Intézet,
Differenciálegyenletek Tanszék)
Dr. Kói Tamás, egyetemi adjunktus (BME TTK Matematika Intézet, Sztochasztika Tanszék)
Dr. Kormos Márton, tudományos főmunkatárs (BME TTK Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék)
Dr. Kornai András, egyetemi tanár (BME TTK Matematika Intézet, Algebra Tanszék)
Dr. Kroó András, egyetemi tanár (BME TTK Matematika Intézet, Analízis Tanszék)
Dr. Lángi Zsolt egyetemi docens, tudományos főmunkatárs, (BME TTK Matematika Intézet,
Geometria Tanszék)
Lángné Dr. Lázi Márta, c. egyetemi tanár (BME TTK Matematika Intézet, Analízis Tanszék)
Dr. Makk Péter, egyetemi docens (BME TTK Fizikai Intézet, Fizika Tanszék)
Dr. Milkovszki Tamás, egyetemi adjunktus (BME TTK Matematika Intézet, Algebra Tanszék)
Dr. Mincsovics Miklós, egyetemi adjunktus (BME TTK Matematika Intézet, Differenciálegyenletek
Tanszék)
Dr. Molnár Zoltán Gábor, egyetemi adjunktus (BME TTK Matematika Intézet, Algebra Tanszék)
Dr. Mosonyi Milán, egyetemi docens, (BME TTK Matematika Intézet, Analízis Tanszék)
Dr. Nagy Gábor Péter, egyetemi tanár (BME TTK Matematika Intézet, Algebra Tanszék)
Dr. Nagy Ilona, egyetemi adjunktus (BME TTK Matematika Intézet, Analízis Tanszék)
Dr. Pataki Gergely, egyetemi adjunktus (BME TTK Matematika Intézet, Analízis Tanszék)
Dr. Pete Gábor, egyetemi docens (BME TTK Matematika Intézet, Sztochasztika Tanszék) és ERC
kutatócsoportvezető (ELKH Rényi Intézet)
Dr. Pitrik József, egyetemi docens (BME TTK Matematika Intézet, Analízis Tanszék)
Dr. Ráth Balázs, egyetemi docens (BME TTK Matematika Intézet, Sztochasztika Tanszék)
Dr. Sági Gábor, egyetemi docens (BME TTK Matematika Intézet, Algebra Tanszék) és tudományos
főmunkatárs (ELKH Rényi Intézet)
Dr. Simon András, egyetemi docens (BME TTK Matematika Intézet, Algebra Tanszék)
Dr. Simon Ferenc, egyetemi tanár (BME TTK Fizikai Intézet, Fizika Tanszék)
Dr. Szabó Sándor, egyetemi adjunktus (BME TTK Matematika Intézet, Analízis Tanszék)
Dr. Szabó Szilárd, habilitált egyetemi docens (BME TTK Matematika Intézet, Geometria Tanszék)
Koós Krisztiánné Dr. Szilágyi Brigitta, egyetemi docens (BME TTK Matematika Intézet, Geometria
Tanszék)
Szőke Márton Péter, doktorandusz (BME TTK Matematika Intézet, Sztochasztika Tanszék)
Dr. Szunyogh László, egyetemi tanár (BME TTK Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék)
Dr. Takács Balázs, egyetemi adjunktus (BME TTK Matematika Intézet, Analízis Tanszék)
Dr. Takács Gábor, egyetemi tanár (BME TTK Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék)
Dr. Tóth Imre Péter, egyetemi docens (BME TTK Matematika Intézet, Sztochasztika Tanszék)
Dr. Tóth János, c. egyetemi tanár (BME TTK Matematika Intézet, Analízis Tanszék)
Dr. Török János, egyetemi docens (BME TTK Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék)
Dr. Udvardi László, tudományos főmunkatárs (BME TTK, Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék)
Dr. Vetier András, ny. egyetemi docens (BME TTK Matematika Intézet, Sztochasztika Tanszék)
Dr. Vető Bálint, egyetemi docens (BME TTK Matematika Intézet, Sztochasztika Tanszék)
Dr. Vrana Péter, egyetemi docens (BME TTK Matematika Intézet, Geometria Tanszék)
Dr. Weiner Mihály, egyetemi docens (BME TTK Matematika Intézet, Analízis Tanszék)


Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

#BME#oktatás#tanárok