Felelet egy mondolatra: a Romsics Ignác elleni nemtelen támadásokról – Válasz Online
 

Felelet egy mondolatra: a Romsics Ignác elleni nemtelen támadásokról

A szerk.
| 2020.06.15. | vélemény

Kölcsey Ferenc röpiratban állt ki mesteréért, Kazinczy Ferencért, hitet téve egyúttal a szellem játékos szabadsága, a gondolkodás merészsége és a haza szeretete mellett – állásfoglalásuk címével (Felelet egy mondolatra) rá utalnak azok a vezető magyar történészek, akik tanítványaiként most kiállnak a fő kultúrharcos Szakács Árpád által a Magyar Nemzet hasábjain megtámadott Romsics Ignác mellett. A Válasz Online változtatás nélkül közli a nyilatkozatot, szerkesztőségünk pedig maradéktalanul egyetért az abban megfogalmazottakkal.

hirdetes

„Magyarországot nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos, jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni.” Deák Ferenc veretes bölcsessége zsinórmértékül szolgálhat mindazok számára, akik a köz dolgaiban megszólalnak e hazában. S mivel nekünk, magyaroknak a történelem sok nehéz pillanatot adott, különösen nagy felelősségérzetre, tehetségre és gondolati erőre van szüksége annak, aki a história dolgaiban nyilatkozik.

Romsics Ignác immár évtizedek óta eleget tesz e cseppet sem könnyű kívánalomnak. Nem csupán könyveiben, tanulmányaiban, az egyetemi polgároknak és az érdeklődő nagyközönségnek szóló előadásaiban, hanem egyetemi kurzusain tanítványok sorát nevelve tesz eleget a nemes hazafiság és a szakmai igényesség kettős követelményének. Éppen ezért rendkívül méltatlannak érezzük és elvetjük azt a hangot és módot, ahogyan évek óta, meg-megújuló erővel, de egyre gyérebb érvanyaggal és halványabb erudícióval támadják őt szakmai és emberi hitelességében.

Bár véleményünk szerint a nemtelen, remegő indulattól fűtött mondatok nem kezdik ki életműve hitelességét, mégis fontosnak tartjuk jelezni: mellette állunk.

Ablonczy Balázs, L. Balogh Béni, ifj. Bertényi Iván, Bödők Gergely, Fodor János, Főcze János, Gali Máté, Gyurgyák János, Paksa Rudolf, Papp István, Szabó Viktor, Turbucz Dávid, Ungváry Krisztián, Zeidler Miklós

Nyitókép: Tóth Attila / Kikötő Polgári Szalon

#kultúrharc#történelem