Hungarian scientists support the people of Ukraine, expressing solidarity – Válasz Online
 

Hungarian scientists support the people of Ukraine, expressing solidarity

A szerk.
| 2022.03.03. | In English

Sixty-five Hungarian scientists sent a declaration of solidarity to our editorial staff on Thursday afternoon. The full text and the list of signatories are provided. (Hungarian version)

We Hungarian researchers and professors, members or Doctors of the Hungarian Academy of Sciences wholeheartedly support the people of Ukraine, and among them our fellow researchers and professors, in their fight for independence against the invading Russian army and demand that our country give all support approved of or requested by the international organisations EU and NATO, as well as give the required care to refugees.

We call the attention of decision makers in academia to the fact that even Russian scientists are taking part in the expression of international solidarity and European and American research organisations and universities are offering material assistance, such as positions and grants, to their endangered colleagues in Ukraine.

We urge Hungarian institutions to join these initiatives and actions.

Мы, венгерские ученые и профессора, члены или доктора Венгерской Академии Наук, от всей души поддерживаем народ Украины, и среди них наших коллег ученых и профессоров, в их борьбе за независимость против вторгшейся российской армии и требуем, чтобы наша страна оказала всю поддержку, одобренную или запрошенную международными организациями ЕС и ООН, а также предоставила необходимую помощь беженцам.

Мы обращаем внимание лиц, принимающих решения в академических кругах, на то, что даже российские ученые принимают участие в выражении международной солидарности, а европейские и американские исследовательские организации и университеты предлагают материальную помощь, например, должности и гранты, своим находящимся в опасности коллегам в Украине.

Мы призываем венгерские институты присоединиться к этим инициативам и действиям.

Bakró-Nagy Marianne professor (emerita), DSc

Bálint Csanád  research professor (emeritus), MHAS

Bazsa György  professor (emeritus), DSc

Borsodi Anna  research professor, DSc

 Bényei Tamás professor, DSc

Csaba László professor, MHAS

Csapó Benő professor, DSc

Csernus Sándor egyetemi magántanár, DSc

Erdődi Ferenc professor, DSc

Fábián István  professor, DSc

Falus András professor (emeritus), MHAS

Farkas Gyula professor (emeritus), DSc

Forgács Tamás professor, DSc

Forman Balázs professor

Gáspár Attila  professor, DSc

Gergely György professor, DSc

Görög Sándor professor (emeritus), MHAS

GyőrffyDóra professor, DSc

Gyürky György senior research fellow, DSc

Hárs Endre professor, DSc

Hetényi Zsuzsa professor, DSc

Hoffmann István professor, MHAS

Hudecz Ferenc professor, MHAS, vice president of HAS

Jeszenszky Géza professor (emeritus)

Kamarás Katalin research professor, MHAS

Karsai László professor (emeritus), DSc

Kelemen János professor (emeritus), MHAS

Kenesei István professor (emeritus), MHAS

Kertész András professor, MHAS

Kertész János  professor, MHAS

Keserű György research professor, MHAS

Király Miklós  professor

Kollár László   professor, MHAS

Kondorosi Éva research professor, MHAS, former vice president of ERC

Kónya József professor, DSc

Kónya Zoltán professor, DSc

Kövér Katalin professor, MHAS

Kukovecz Ákos professor, DSc

Lente Gábor professor, DSc

Mándi Yvette professor (emerita), DSc

Nagy Dénes Lajos research professor (emeritus), DSc

Nagy Noémi professor, DSc

Páles Zsolt professor, MHAS

Pálinkás József professor, MHAS, former president of HAS

Panyi György professor, DSc

Pléh Csaba professor (emeritus), MHAS

Pósfai Mihály professor, MHAS

Rácz István professor, DSc

Radnóti Sándor professor (emeritus), MHAS

Romsics Ignác professor, MHAS

Róna-Tas András professor (emeritus), MHAS

Séllei Nóra professor, DSc

Solti László professor (emeritus), MHAS

Szabadfalvi József professor, DSc

Szabó Gyula professor, DSc

Szajbély Mihály professor, DSc

Szakolczai György professor (emeritus)

Szalai Júlia professor, MHAS

Szathmáry Eörs professor, MHAS

Szeidl György professor (emeritus), DSc

Szentgyörgyi Szilárd professor

Tóth Imre professor (emeritus), DSc

Tóth Valéria professor, DSc

Trócsányi Zoltán professor, MHAS

Zsoldos Attila professor, MHAS

Update: as of March 8, the following scientists joined the declaration:

Török Gergely

Gervai Judit

Orosz Ferenc

Lévai Géza

Nagy Péter Tibor

Padisák Judit

Péderi Tamás

Schein Gábor

Nyíri Kristóf

Kéri Gerzson

Barát Erzsébet

Bibok Károly

Király Edit

Ropolyi László

Maróthy Szilvia

Csóka Endre

Benedek György

Páczelt István

Forray R. Katalin

Kozma Tamás

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán

Rácz Lajos

Bánffy Eszter

Törkenczy Miklós

Csendes Tibor

Lamm Vanda

Somogyi Péter

Szűcs Péter

Kiss Antal

Menyhárd Miklós

Keszthelyi-Szabó Gábor

Bakó Imre

Szalai Tamás

Pardavi-Horváth Martha

Pázsit Imre

Bayer József

Patkós András

Nádasdy Ádám

Forgács József

Forrai Gábor

Molnár Judit

Csirik János

Rákosi Csilla

Cs. Czachesz Erzsébet

Németh T. Enikő

Bari Ferenc

Dávidházi Péter

Nagy Katalin

Kelevéz Ágnes

Halm Tamás

Gervain Judit

Iványi Zsuzsanna

Kelényi György

Szigetvári Péter

Janczer Csikós Dóra

Ittzés Nóra

E. Szabó László

Földes István

Dékány Éva

Debreczeni Attila

Várnagy Katalin

C. Tóth Norbert

Balogné Bérces Katalin

Kiss László

Demény Attila

Károly Ferenc Pál

Mihály György

Balogh Judit

Czigányik Zsolt

Czímer József

Segyevy Dániel

Medgyes Péter

Valicsek Zsolt

Török Péter

Scharle Péter

Cserháti Gabriella

Szász Domokos

Erdei Anna

Szabados László

Füredi Zoltán

Voszka Éva

Makara B. Gábor

Hetesi Erzsébet

Sarkadi Balázs

Bartha Csilla

Szőnyi György Endre

Rurik Imre

Csanádi Mária

Kovács L. Gábor

F. Gulyás NikolettPhoto: a couple waits an evacuation train at Kyiv central train station on February 28, 2022. (Dimitar DILKOFF / AFP)


hirdetes
#Ukrajna