Elindult a jelentkezés az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémiára (x) – Válasz Online
 

Elindult a jelentkezés az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémiára (x)

Támogatott Tartalom
| 2021.03.29. | támogatott tartalom

Meghirdette harmadik évfolyamára is a képzést az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia. Április 30-ig várják azoknak a 21-30 éves fiataloknak a jelentkezését, akik szeretnének részt venni az 10 hónapos, egyedülálló, élményalapú képzésben. [fizetett tartalom]

Kereszténység, értelmiségi küldetés, hazaszeretet – ezen értékek mentén alakult az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Akadémia 2018-ban azzal a céllal, hogy képzése során hallgatóiban a keresztény életben való elköteleződést és a hazaszeretet megerősítse, és olyan értelmiségi generációt képezzen ki a társadalom és a közélet javára, amely „kérlelhetetlen igényességgel” éli a maga lelki-szellemi életét. Magánéletében, családjában és szűkebb környezetében példamutató életet él, egyben társadalmi szerepvállalásai által tágabb környezetéért is felelősséget vállal, tevékeny alakítója a körülötte zajló társadalmi folyamatoknak.

Az első két évfolyam képzésének tapasztalatai alátámasztották, hogy a nemzetközi szinten is egyedülálló képzési struktúra kiválóan alkalmas az elmélyülés, intenzív belső szellemi-lelki élet és az aktív élményszerzés közötti tökéletes egyensúly megteremtésére, melynek köszönhetően a hallgatók nem csak sokrétű tudásban, önismeretben, hanem a hitben és a kapcsolataikban is gyarapodnak.

A 10 hónapos képzés három alappillére a tíz tanulmányi modul, az oktatási egységeket megszakító tanulmányutak és a bentlakásos kollégiumi élet.

A széleskörű képzés a keresztény lelkiségi, gazdasági, társadalmi és kulturális élet szinte minden területét lefedi, kezdve a teológiától, az irodalmon, művelődéstörténeten és társadalomismereteken át egészen a politológiáig és a médiaismeretekig. Az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Akadémián kiemelt szempont a hallgatók minőségi és korszerű képzés biztosítása, ennek megfelelően az oktatók a szakmájukban legmagasabban kvalifikált előadók, neves professzorok (többek között például Dr. Csath Magdolna, Balog Zoltán, Dr. Freund Tamás) akik Akadémia mellett más neves egyetemeken és intézetekben is komoly szakmai munkát végeznek.

A három hetes oktatási egységeket a határon túli magyar területekre és belföldre irányuló tanulmányutak teszik még élménygazdagabbá. Az utazások célja, hogy a hallgatók saját élményeik és személyes találkozásaik alapján közelebbről is megismerhessék az ott élő magyar testvéreink életét, fönnmaradásuk érdekében vállalt áldozataikat. Ezek az utak segítenek, hogy erősödjön a diákok nemzeti identitása, az összetartozás tudata. Az utazások megtörik a képzések három hetének feszített munkáját, hiszen egyben kirándulást és fölüdülést is kínálnak, és jó alkalmai a közösségépítésnek.

Végül szintén fontos alapelve az Akadémiának, hogy a közösségi lét és az együttélés jelentősen befolyásolja a tanulmányokat, a világnézeti és lelki fejlődést, ezért a képzés is bentlakásos rendszerű, szakkollégiumi formában zajlik. A piliscsabai intézmény természetközelsége tökéletesen harmonikus hátteret biztosít az elmélyült munkához. A hallgatókkal élő prefekta szervezi a kollégium mindennapjait, amiben a tanulás mellett szabadidős programok és teret kapnak.

A diákok a képzést elvégezve egyházi és közéleti személyek ajánlását kapják és egy olyan civil és szakmai kapcsolati hálóval gazdagodhatnak hazánkban és az egész Kárpát-medencében, amit a mai társadalmi viszonyok mellett más módon csak hosszú évek kitartó munkája biztosíthat. Mindemellett az Akadémián végzett hallgatók saját kapcsolatrendszerünknek és az intézmény Alumni hálózatának köszönhetően lehetőséget kaphatnak a közéletbe való bekapcsolódásba a közszféra, vagy akár a magánszektor által felajánlott munkalehetőségeknek köszönhetően.

Április 30-áig várják az Akadémia honlapján azon 21-30 év közötti keresztény értelmiségi fiatalok jelentkezését a képzésre, akik egyetemi tanulmányaikat már befejezték, vagy jelenleg végzik, és érzik magukban az elhivatottságot és felelősséget szűkebb környezetük alakítása, vagy egy szélesebb társadalmi szerepvállalás iránt. A program a képzésben részt vevő 16 fő számára teljesen költségmentesek, a hallgatók tanulmányuk során teljes ellátás mellett havi ösztöndíjban is részesülnek.

#támogatott tartalom