Pálinkás József, Beer Miklós, Csaba László, Lányi András és Szathmáry Eörs közös nyilatkozata – Válasz Online
 

Pálinkás József, Beer Miklós, Csaba László, Lányi András és Szathmáry Eörs közös nyilatkozata

A szerk.
| 2019.02.09. | Egyéb

Három nap alatt több mint ezer tudós, művész, pedagógus csatlakozott Pálinkás József, Beer Miklós, Csaba László, Lányi András és Szathmáry Eörs kezdeményezéséhez, amelyben közösen ítélik el a „kormánynak nem tetsző ágazatok” vagy nézetek „elsorvasztására” irányuló törekvéseket. A kezdeményezők a nyilatkozat közzétételére a Válasz Online-t kérték fel. A szöveget változtatás nélkül közöljük.

Nyilatkozat

Alulírottak kötelességünknek érezzük, hogy emlékeztessük a kultúra és a tudomány területén intézkedő állami vezetőket: a sikeres reformok alapos előkészítés és nyilvános mérlegelés nyomán születnek. Az érintettek akarata ellenére kierőszakolt változások a szellemi életben soha nem érik el a céljukat.

Meggyőződésünk szerint a mindenkori kormánynak nem feladata, hogy irányt szabjon az állampolgárok ízlésének és gondolkodásának, vagy a tudományos kutatás céljait egymaga jelölje ki. Kötelessége ellenben, hogy az adófizetők pénzéből megfelelő munkafeltételeket biztosítson a tudósok és művészek számára.

A tudás átadásáért és megújításáért a felelősség elsősorban az értelmiséget terheli. E felelősség tudatában kell visszautasítanunk az elhamarkodott döntéseket, a kizsarolt végrehajtást, az intézmények rendjének felforgatását, a kormánynak nem tetsző ágazatok vagy nézetek elsorvasztására irányuló törekvést.

Tiltakozunk a napi érdekekhez, tudományosan kellőképpen alá nem támasztott elképzelésekhez igazított intézményalapítás gyakorlata ellen, és elítéljük a világnézetek őszinte párbeszédét ellehetetlenítő durva vádaskodást, uszító hangnemet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a legnépesebb értelmiségi pályákon – a tanárok és orvosok körében – a munkakörülmények és a jövedelmi viszonyok annyira megromlottak, hogy ez egyre több diplomást késztet a pálya – vagy az ország – elhagyására, elsősorban a fiatalokat. Ennek végzetes következményei már ma is tapasztalhatóak, a jövőben súlyosbodni fognak.

Budapest, 2019. február 9.

 

Pálinkás József, Beer Miklós, Csaba László, Lányi András és Szathmáry Eörs
kezdeményezéséhez csatlakoztak:

Ascher Tamás, rendező, egyetemi tanár
Bakró-Nagy Marianne, nyelvész, egyetemi tanár
Bálint Csanád, régész, az MTA tagja
Béres Tamás, teológus, egyetemi tanár
Bibó István, művészettörténész
Buzinkay Géza, történész, professor emeritus
Czoch Gábor, történész, egyetemi docens
Csibra Gergely, pszichológus, egyetemi tanár
Dávidházi Péter, irodalomtörténész, az MTA tagja
Entz Géza, művészettörténész, a Műemlékvédelmi Hivatal volt igazgatója
Falus András, immunológus, az MTA tagja
É. Kiss Katalin, Bolyai-díjas nyelvész, az MTA tagja
Hudecz Ferenc, kémikus, az MTA tagja
Jeszenszky Géza, történész, volt miniszter
Kárpáti Péter, drámaíró
Kelevéz Ágnes, irodalomtörténész
Kenesei István, nyelvész, az MTA tagja
Keresztes K. Sándor, építész, volt miniszter
Keszei Ernő, kémikus, egyetemi tanár
Király Miklós, jogász, egyetemi tanár
Kollár László, mérnök, egyetemi tanár
Mélyi József, művészettörténész
Monok István, művelődéstörténész, egyetemi tanár
Nusser Zoltán, Bolyai-díjas neurobiológus, az MTA tagja
Nyíri Kristóf, filozófus, az MTA tagja
Orosz Ferenc, az MTA Enzimológiai Intézet tudományos igazgatója
Pál Csaba, Bolyai díjas biológus
Ritoók Zsigmond, klasszika filológus, az MTA tagja
Róna-Tas András nyelvész, orientalista, az MTA tagja
Szabó András Péter, történész
Szajbély Mihály, irodalomtörténész, egyetemi tanár
Szakolczai György, közgazdász, professor emeritus
Szeidl György, gépészmérnök, egyetemi tanár
Szilágyi Márton, irodalomtörténész, egyetemi tanár
Takács-Sánta András, humánökológus, egyetemi docens
Tallár Ferenc, filozófus, professor emeritus
Túri László kémikus, egyetemi tanár
Ullmann Tamás, filozófus, egyetemi tanár
Vajda Zsuzsanna, pszichológus, egyetemi tanár
Vajna Zoltán, gépészmérnök, az MTA tagja
Valuch Tibor, történész, tudományos tanácsadó
Vásáry István, orientalista, nyelvész, az MTA tagja
Vida Gábor, biológus, az MTA tagja
Zsoldos Attila, történész, az MTA tagja

Frissítés február 10-én

A nyilatkozat közzététele (február 9., szombat) óta csatlakozottak listája:

Romsics Ignác, történész, az MTA tagja
Frank Tibor, történész, az MTA tagja
Gergely György, pszichológus, egyetemi tanár
Jakab András, jogász, egyetemi tanár
Schneller István, urbanista, professor emeritus
Bari Károly, költő
Szöllősi-Nagy András, hidrológus, egyetemi tanár
Tóth Viktor, hidrobiológus, tudományos főmunkatárs
Kontler László, történész, egyetemi tanár
Tőrös Szilárd, vegyészmérnök, ny. egyetemi docens
Selmeczy Géza, algológus, egyetemi tanársegéd
Hadas Miklós, szociológus, egyetemi tanár, az MTA doktora
Rainer M. János, történész, az MTA doktora, egyetemi tanár
Gyáni Gábor, történész, az MTA tagja
Pócs Tamás, biológus, az MTA tagja
Barta Zoltán, biológus, egyetemi tanár
Kocsis Mihály, nyelvész, egyetemi tanár, MTA doktora
Fekete Éva, kémikus, professor emerita
Benedek György, neurobiológus, professor emeritus
Liker András, biológus, egyetemi tanár
Pósfai Mihály, geológus, egyetemi tanár
M. Tóth Tivadar, tanszékvezető egyetemi tanár
Padisák Judit, biológus, egyetemi tanár
Podani János, biológus, egyetemi tanár, az MTA tagja
Gyarmati György, történész, egyetemi docens
Enyedi Zsolt, politológus, rektorhelyettes
Kovács András, szociológus, egyetemi tanár
Sály Péter, biológia-környezettan szakos tanár
Annus Irén, kultúrtörténész, egyetemi docens
Rózsa Lajos, biológus, tudományos tanácsadó
Abonyi András, ökológus, tudományos munkatárs
Kontra Miklós, nyelvész, az MTA doktora
Greskovits Béla, közgazdász, politológus, egyetemi tanár
Pásztor Erzsébet, biológus, egyetemi adjunktus
Szabad János, emeritus professzor
Pénzes Zsolt, biológus, egyetemi docens
Telcs András, matematikus, egyetemi tanár
V.-Balogh Katalin, limnológus, tudományos főmunkatárs
Imre Zoltán, színháztörténész, egyetemi docens
Török Péter, ökológus, az MTA doktora
Balogh Sándor, egyetemi tanár, az MTA doktora
Trencsényi Balázs, történész, tanszékvezető
Farkas Katalin, filozófus, egyetemi tanár
Dárdai Zsuzsa, újságíró, művészetkritikus
Vörös Lajos, limnológus, professor emeritus
Nagyszentpéteri Miklós, balettművész
Mátyás László, közgazdász, egyetemi tanár
Takács Gábor, fizikus, egyetemi tanár
Voszka Éva, közgazdász, egyetemi tanár
Kovács M. Mária, történész, egyetemi tanár
Bán Róbert, középiskolai tanár
Ferge Zsuzsa, szociológus, az MTA tagja
Gelencsér Gábor, filmesztéta, egyetemi docens
Varga Zsolt, szociálpolitikus
Petneki Katalin, ny. egyetemi docens
Katalin Szende, történész, egyetemi tanár
Laszlovszky József, régész, történész
Korbuly Bálint, fizikus
Ágh Zsófia, szabadfoglalkozású néprajzkutató
Rechtenwald Kristóf, tanár
Tardos Gábor, matematikus
Fodor Éva, egyetemi tanár
Böhm Gabriella, tudományos tanácsadó, az MTA doktora
Juhász Péter, matematikatanár, térképész
Körösényi András, politológus, egyetemi tanár, az MTA doktora
C. Tóth Norbert, történész, az MTA doktora
Bajnok Zoltán, fizikus, tudományos tanácsadó
Scheuring István, biofizikus, tudományos tanácsadó
Teller Katalin, irodalomtörténész, egyetemi adjunktus
Tóth Ilona, újságíró
Várkonyi Gábor, történész, tanszékvezető egyetemi docens
Hegedüs Béla, irodalomtörténész, főszerkesztő
Recski András, matematikus, professzor emeritus
Oszlányi Gábor, fizikus, az MTA doktora
Földi András, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora
Tőzsér Endre, teológus, kutató
Vásárhelyi Mária, szociológus, tudományos főmunkatárs
Sik Endre, szociológus, az MTA doktora
Könnyű Balázs, tudományos munkatárs
Timár János, fizikus, tudományos tanácsadó
Kereszturi József, okl. vegyészmérnök
Takács Imre, művészettörténész, egyetemi tanár
Abért Miklós, matematikus
Saly Noémi, művelődéstörténész
Heidl György, eszmetörténész, egyetemi tanár
Hajósy Adrienne, geofizikus
Lengyel Béla, kémikus, DSc
Raáb Renáta, történész Ph.D.
ifj. Szathmáry Eörs, gimnazista
Elek Gábor, matematikus, egyetemi tanár
Makara Judit, kutató
Jordán Ferenc, biológus, az MTA doktora
Csanády Lili, Kossuth Klub volt vezetője
Czáboczky Szabolcs, ELTE BTK mesterszakos történész-hallgatója
Erdélyi Ágnes, filozófus, professor emerita
Harcos Gergely, matematikus, az MTA doktora
Kállay Mihály, kémikus, egyetemi tanár
Felcsúti Péter, bankszakember
Pléh Csaba, pszichológus és nyelvész, az MTA tagja
Faragó Klára professzor emeritus
Pozsgay Balázs, Junior Príma díjas fizikus
Magyar Zsolt, régész
Horváth Richárd, történész
Domonkos Éva, gimnáziumi tanár
Mihály László, fizikus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja
Varga Kálmán, fizikus, egyetemi tanár
Tarczay Gyorgy, kémikus, egyetemi tanár
Szomora Zsolt, jogász, egyetemi tanár
Mócsai Attila, kutatóorvos, egyetemi tanár
Fehér László, fizikus, egyetemi tanár
György Péter, egyetemi tanár
Győrffy Dóra, közgazdász, egyetemi tanárPPKE
Máté-Horváth Nóra, orvos, orvos-közgazdász
Gregor Anikó, szociológus
Cseh Gabriella, képzőművész
Török Ervin, egyetemi adjunktus
Kabai Péter, biológus, nyugalmazott egyetemi docens
Szabadfalvi József, jogász, tanszékvezető egyetemi tanár, MTA doktora
Kiss Tamás, DSc professzor emeritusz
Fazekas Csaba, történész, egyetemi docens
Fodor Szabina, informatikus, egyetemi docens
Tatár György, filozófus, nyug. címzetes egyetemi tanár
Szabadics János, agykutató
Laura Sgarioto, műfordító
Horváth Dávid, gyermekgyógyász szakorvosjelölt
Bényei Tamás, irodalomtörténész, egyetemi tanár
Végh Ágnes, farmakológus, egyetemi tanár
Kőrösi Ádám, ökológus, tudományos főmunkatárs
Pyber László, matematikus, az MTA levelező tagja
Katz Sándor, fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja
Séllei Nóra, irodalomtörténész, egyetemi tanár
P. Müller Péter, irodalom- és színháztörténész, egyetemi tanár
András László, író
Erdélyi Róbert, csillagász-matematikus, egyetemi tanár
Tajti Éva, élelmiszeripari mérnök-szakértő
Menyhárd Miklós, professzor emeritus
Szilágyi Emőke Rita, irodalomtörténész, posztdoktor
Darab Ágnes, klasszika-filológus, egyetemi tanár
Balogh Anna, pszichológus
Lamm Vanda, jogász, egyetemi tanár, az MTA tagja
Fazekas Tamás, belgyógyász-kardiológus, c egyetemi tanár, az MTA Doktora
Deák Dániel, egyetemi tanár
Verő László, aranydiplomás geofizikus
Verőné Bándi Emese, aranydiplomás tanár
Molnár István, professzor emeritus
Katona Tünde, egyetemi oktató
Király Edit, egyetemi docens
Kertész János, fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja
Kiss László, csillagász, az MTA tagja
Balogh Piroska, irodalomtörténész, egyetemi docens
Perecz László, filozófiatörténész, egyetemi tanár
Barát Erzsébet, nyelvész, genderkutató, egyetemi docens
Győrffy Árpád, újságíró
Joób Márk, filozófus-közgazdász, címzetes egyetemi tanár
Bécsy Ágnes, irodalomtörténész, ny. egyetemi docens
Szeifert Natália, író
Patak Márta, író, műfordító
Gerevich András, költő, író, egyetemi oktató
Csabai Márta, pszichológus, egyetemi tanár
Patkós András, fizikus, emeritus egyetemi tanár, az MTA tagja
Maurer Dóra, professzor emerita, Kossuth és Prima díjas képzőművész, a Széchenyi irodalmi és Művészeti Akadémia elnöke 
Csapó Benő, neveléstudományi kutató, egyetemi tanár
Gingl Zoltán, fizikus, egyetemi tanár
Nógrádi Dániel, fizikus, adjunktus
Makara Gábor, orvos, neuroendokrinológus, az MTA tagja
Hantz Péter, biofizikus
Kovács Tamás György, fizikus
Fekete Marianna, pedagógus
Pintér Miklós, egyetemi docens
Gyimesi Tímea, irodalmár, tanszékvezető egyetemi docens
Schmidt-Schweizer, Andreas Stephan, történész
Bálint-Pataki József, történész, a Határon Túli Magyarok Hivatalának volt elnöke
Páll-Rigó Ágnes, volt tanító
Kepes András, író, egyetemi tanár
Füredi Zoltán, matematikus, az MTA tagja
Gönczy Monika, irodalomtörténész, tudományszervező
Kurtán Sándor, politológus
Nagyillés János, klasszika-filológus, egyetemi docens
Szegedi Viktor, tudományos főmunkatárs
Paládi-Kovács Attila, etnográfus, az MTA tagja
Dömötör Adrienne, nyelvész
Adamik Mária, szociológus, tudományos főmunkatárs
Fábián István, vegyész, egyetemi tanár, az MTA doktora
Varga Viktor, dramaturg
Medve Anna, nyelvész, ny. egyetemi docens
Nagy Boldizsár, nemzetközi jogász, egyetemi docens
Négyessy László, kutató
Halasi Imre, színházi rendező
Ridovics Anna, művészettörténész
Kemény Tamás, fizikus, az MTA doktora
Pete Péter, közgazdász, egyetemi tanár
Majoros Klára, szerkesztő
Pótó János, történész, tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens
Papp Zoltán, egyetemi tanár
Békés Csaba, történész, egyetemi tanár
Csordás Gábor, író, szerkesztő
Vicsek Tamás, fizikus, az MTA tagja
Putnoky Péter, biológus, egyetemi tanár
Kalmár Melinda, történész, tudományos főmunkatárs
Krémer Balázs, szociológus, egyetemi docens
Gaál István, orvos
Kubinyi Kata, egyetemi oktató
Derzsi Júlia, történész
Czeglédi Pál, közgazdász, egyetemi docens
Csákó Juliánna, gimnáziumi tanár
Bazsa György, fizikokémikus, professzor emeritus, DSc
Geiszt Miklós, kutatóorvos, egyetemi tanár
Gyukics Gábor, költő, műfordító
Biri Sándor, fizikus, tudományos főmunkatárs
Ferencz Győző, költő, egyetemi tanár, a Széchenyi irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnöke
Varga Éva, középiskolai tanár
Laczkovich Miklós, matematikus, professor emeritus, az MTA tagja
Biri Sándorné, középiskolai tanár
Szanyi János, hidrogeológus-mérnök, egyetemi adjunktus
Gregus Zoltán, okleveles energetikai mérnök
Romhányi Beatrix, történész, az MTA doktora
Seregélyesné Nagy Katalin, biológiatanár
Adamik Béla, klasszika-filológus, nyelvész, tudományos tanácsadó
Hetényi Zsuzsa, irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA doktora
Katona Gyula, matematikus, az MTA tagja
Alföldi Róbert, színész, rendező, a SZIMA tagja
László József, újságíró, az MTV volt alelnöke
Benczúr András, matematikus, informatikus
Márton Zsuzsanna, fizikus
Józsi Mihály, biológus
Sárközi Árpád, a magyar nyelv és irodalom tanára
Hangya Balázs, agykutató, Lendület- és ERC-csoportvezető
Rákosi Csilla, nyelvész, tudományos főmunkatárs
Zachar István, biológus
Klaniczay Gábor, történész
Katona Tamás, statisztikus, professor emeritus
Finta Bernadette, gyógypedagógus
Egyed Emese, irodalomtörténész, egyetemi tanár
Csatári Bálint, geográfus, az MTA RKK tudományos főmunkatársa
Orlai Balázs, designer, egyetemi adjunktus
Szabó Márta, középiskolai tanár
Tarr Béla, filmrendező
András Edit, művészettörténész
Kolláth Zoltán, fizikus, csillagász, egyetemi tanár
Gimesi Szilvia, fogtechnikus
Paál Huba, biológus, nyugdíjas, MTA intézményi igazgató
Rosta Gergely, szociológus
Zimányi Gergely, egyetemi tanár
Kósa László, etnográfus, történész, az MTA tagja
Csanádi Mária, közgazdász, MTA doktora, tudományos tanácsadó
Kiss Gy. Csaba, művelődéstörténész, c. egyetemi tanár
Anders Alexandra, régész, tudományos főmunkatárs
Vágvölgyi B. András, író, filmes
Lengyel Anna, dramaturg, fordító
Trombitás Tamás, képzőművész
Juhász István, matematikus, az MTA tagja
É. Kiss Piroska, díszlettervező, egyetemi tanár
Szabó István, ny. nagykövet
Lukács Noémi, biológus, professor emerita
Simor Péter, pszichológus, egyetemi adjunktus
Boissinot François, gépészmérnök
Csillag Ferenc, tanár, közoktatási szakértő
Sohár Anikó, egyetemi docens, műfordító
Kincses Károly, fotómuzeológus
Görög Sándor, kémikus, az MTA tagja
Schüttler Tamás, az Új Pedagógiai Szemle nyugalmazott főszerkesztője
Gáspár Attila, vegyész, egyetemi tanár
Istvánovics Vera, limnológus, tudományos tanácsadó
Babarczy Eszter, eszmetörténész
Kerpel-Fronius Gábor, projekvezető
Kövecses Judit, pedagógus
Szirmai Éva, irodalomtörténész, főiskolai docens
Hegyesi Gábor, szociológus, professzor emeritus
Frank András, matematikus, az MTA tagja
Borosy András Péter, vegyész
Sebestyén Ilona, nyugdíjas szedő, korrektor, lektor
Tatár Sándor, költő, műfordító, könyvtáros
Szőcs Tibor, történész
Pál Károly Ferenc, fizikus, tudományos főmunkatárs
Szabó Gábor, régész, egyetemi docens
Zámbó Lilla, történész
Fokasz Nikosz, szociológus, egyetemi tanár
Balla Ágnes, nemzetközi kapcsolatok szakértő
Szécsényi Endre, eszmetörténész, egyetemi tanár
Bolyky Rezső, művész-tanár
Somogyi Boglárka, biológus
Szabó Andrea, agrármérnök, kutató
Kotán Norbert, mérnök
Gyarmathy Éva, klinikai és neveléslélektan szakpszichológus
Kaposvári Mária, népművelő
Csuhai Józsefné, tanító, ny. igazgató
Hanák Dávid, informatikus mérnök
Kiss Veronika, egyetemi segédmunkatárs
Juhász Krisztina, adjunktus
Szlachányi Kornél, fizikus, egyetemi tanár
Faigel Gyula, fizikus az MTA rendes tagja
Csákány Béla, matematikus, professzor emeritus

Frissítés február 12-én

A nyilatkozat közzététele és első frissítése óta csatlakozottak listája:

Balogh Ádám történész, középiskolai tanár
Moldvay Tamás filozófus, oktató
Miavecz Jenő középiskolai tanár, projektmenedzser
Németh Linda magyartanár
Freud Róbert matematikus, ny. egyetemi docens
Kőszeghy Péter irodalom- és művelődéstörténész
Szűcs Péter nyelvész, egyetemi tanársegéd
Berlinger Edina közgazdász, egyetemi tanár
Cselényi László rendező
Antal Miklós ökológiai közgazdász, kutató
Csirik János informatikus, professor emeritus
Nagy Dénes Lajos fizikus, kutató professor emeritus
Révay András a Magyar Nagyoriens Egyesület elnöke
Augusztinovicz Fülöp villamosmérnök, egyetemi tanár
Csirkés Ferenc orientalista, egyetemi adjunktus
Hermann Gyula villamosmérnök címzetes egyetemi tanár
Zentai Ágnes jogász
Horváth Balázs környezetmérnök, laborvezető
Keppel Márton művészettörténész
Kapitánffy Orsolya fordító
Bolonyai Gábor klasszika filológus, egyetemi oktató
Holczer Károly fizikus, egyetemi tanár
Ollé Katalin középiskolai tanár
Csomor Rita nyugdíjas fizikus
Galambos Gábor professzor emeritus, az MTA doktora
Bakó Zoltán aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos
Gulyás András hispanista, volt nagykövet
Vajkai Zsófia néprajzkutató
Lente Gábor kémikus, tudományos szakíró, egyetemi tanár
Hársas Oszkárné tanár
Porkoláb Tibor irodalomtörténész, egyetemi docens
Vargyas Gábor néprajzkutató, az MTA doktora, tud. tanácsadó
Nagy Marianna jogász, egyetemi tanár
Fürefi Andrea neurológus szakorvos
Boldogh Balázs gyűjtemény-, és raktárkezelő
Kövér Katalin kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja
Aszalós Emese közgazdász
Szabados László MTA doktora, tudományos tanácsadó
Kis András tudományos munkatárs
Fodor István az Országgyűlés volt megbízott elnöke
Szűcs Zoltán vezető klinikai kutatási munkatárs
Timár Gábor geofizikus, egyetemi docens
Lindner Gusztávné tanár
Rum Attila művészettörténész
Eric Beckett Weaver történész, egyetemi docens
Várnagy Katalin kémikus, egyetemi tanár
Mihály György fizikus, az MTA tagja
Vág András szociológus
Korompay H. János irodalomtörténész, professor emeritus
Tamás Gáspár Miklós filozófus, egyetemi oktató
Tárnok Andrea rehabilitációs tanácsadó és mentor
Lehel Jenő matematikus, professor emeritus
Raskó István genetikus, professzor emeritus
Sallay Viola pszichológus, egyetemi adjunktus
Martos Tamás pszichológus, egyetemi docens
Gács Péter matematikus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja
Jakab András jogász, egyetemi tanár
Galambos András középiskolai tanár
Schnur János orvos
Tátrai Szilárd nyelvész, egyetemi docens
Buzás Attila fizikus, PhD hallgató
Péderi Tamás történész, PhD hallgató
Szőke Béla Miklós régész, MTA doktora
Kálmán C. György irodalomtörténész, tudományos főmunkatárs
Fazekas Tamás orvos, belgyógyász-kardiológus, címzetes egyetemi tanár, az MTA Doktora
Herczog László közgazdász
Fleischer Tamás építőmérnök, gazdasági mérnök
Boreczky Anna művészettörténész
Dallos Judit tanár
Fodor András genetikus
Szikra Csaba Gyula szociális munkás, pedagógus
B. Nagy Anikó művészettörténész
Tóth Pál Péter demográfus, az MTA doktora
Hoványi Márton irodalomtörténész, teológus
Kiss-Dobos László nyugállományú zenei ügyelő
Szeri Flóra biológus
Máté-Tóth András teológus, valláskutató, egyetemi tanár
Pap Péter László biológus, egyetemi tanár
Debreczeni Attila irodalomtörténész, egyetemi tanár
Rabb Péter mérnök
Blaskó Gábor vegyészmérnök, MTA tag
Somsák László kémikus, egyetemi tanár
Fekete Mária régész
Fazekas János kémikus, kandidátus
Kardos Éva adjunktus
Gyürky György fizikus, az MTA doktora
Iványi Gáspár zenész,gitártanár
Tegze Miklós Széchenyi díjas fizikus
Lang Péter ortopédsebész főorvos
Czárán Tamás biológus, az MTA doktora
Kasza Péter irodalomtörténész, habilitált docens
Végh Gábor történelem szakos középiskolai tanár
Tőke László vegyészmérnök, az MTA tagja
Kálóczy Katalin nyugdíjas köztisztviselő
Csiha András épületgépész mérnök, ny. főiskolai docens
Somló Ágnes műfordító, egyetemi oktató
Kosdi Attila építészmérnök
Erdődi Ferenc biokémikus, egyetemi tanár
Nagy Mária középiskolai tanár
Várnai Anikó közgazdász
Pusztai Edit óvodatitkár
Kovács Gyula tanszékvezető egyetemi tanár
Stark Tamás történész
Szűcs Attila Munkácsy díjas festőművész
Borsa Judit vegyészmérnök, professor emerita
Kende János filmoperatőr, professor emeritus
Benczúr Emese képzőművész
Bősze Katalin tanár
Fedeles Máté orvos
Závada Péter költő
Szigeti Zoltán növényfiziológus, az MTA doktora
Tillmann József A egyetemi tanár
Jánossy Johanna építész
Rényi András művészettörténész, egyetemi tanár
Márta Rózsa operaénekes
Horn Péter közgazdász
Fülöp Ferenc Széchenyi díjas kémikus, az MTA rendes tagja
Szépvölgyi János vegyészmérnök, egyetemi tanár
Fodor László jogász, egyetemi tanár
Péter László kémikus, tudományos tanácsadó
Aczél Gábor újságíró
Tóth Ervin mérnökinformatikus, egyetemi óraadó
Bródy Mihály nyelvész, professor emeritus
Fórizs Gergely irodalomtörténész
Kemény György gépészmérnök, cégvezető
Szente Lajos kémikus, az MTA doktora
Romanek Péter Zalán nyelvész, doktorandusz
Hay Éva tanár
Pusztai Erzsébet orvos
Mihály György filmproducer
Arányi Péter a biológiai tudomány doktora, gyógyszerkutató
Arányi Tamás kutatóorvos
Balogh Judit fizikus, az MTA doktora
Kövér-Van Til Ágnes egyetemi docens
Cserményi Hajnalka nyugdíjas gazdasági vezető
Rácz Miklós régész
Babos Zsuzsanna óvodapedagógus, főiskolai mesteroktató
Kamarás Katalin fizikus, az MTA tagja
Murai Norbert rendszergazda és alkalmazás-fejlesztő
Mizsei János egyetemi tanár, a műszaki tudomány doktora
Sütő András fizikus
Héberger Károly tudományos tanácsadó
Pap László okleveles gépész és villamosmérnök
Salát Gergely sinológus, egyetemi docens
Radványi András villamosmérnök, az MTA Doktora
Mészáros András egyetemi tanár, az MTA külső tagja
Ónody Györg nyugdíjas újságíró
Fenyvesi Anna nyelvész, egyetemi docens
Szkárosi Endre irodalomtörténész, egyetemi tanáar
Máté Zoltán fizikus
Veszprémi Péter középiskolai tanár
Veszpréminé Truczka Andrea középiskolai tanár
Schiffer Anna nyugdíjas szerkesztő
Egyedi Beatrix biológus
Szarvas László a politikatudomány kandidátusa, főiskolai tanár
Silhavy Dániel biológus, tudományos tanácsadó
Dobruczky Zsolt közgazda
Simonovits Miklós matematikus, az MTA tagja
Honyek Gyula nyugalmazott fizikatanár
Vészits Andrea dramaturg, forgatókönyvíró
Almási Gábor történész
Babiczky Tibor költő
Békés Zoltán nyugdíjas gyermekvédelmi szaktanácsadó
Fogarasi Géza vegyész, prof. emeritus
Bulkai Tamás okleveles építőmérnök
Bulkainé Ádámosi Margit okleveles építőmérnök
Fancsaly Éva nyelvész, egyetemi docens
Bendl Judit nyugdíjas informatikus
Lautner Péter filozófiatörténész, egyetemi tanár
Pethő Attila matematikus, az MTA tagja
Fitos Ilona vegyész
Vékonyné Kveck Andrea matematika-fizika szakos középiskolai tanár
Jancsó Miklós építészmérnök, egyetemi docens
Debreczeny Csaba színész
Molnár Tibor általános iskolai matematika- technika szakos tanár
Pudmer Erzsébet nyugalmazott kutató vegyész
Kőrösmezey Ákos fizikus, informatikus
Fejérváry Tamás Péter Senior UX / UI Designer
Drucker György tanácsadó
Kiss Margit nyugalmazott középiskolai tanár
Jamnik Judit mentálhigiénés szakember
Kőhler Dezső Fülöp nyugdíjas gépészmérnök
Korompay Klára nyelvész
Szalai Károly egyetemi docens, a Magyar Filmakadémia alapító tagja
Besenyei Lajos okleveles villamosmérnök, közgazdász
Halász Péterné vegyészmérnök
Tatai-Tóth András nyugdíjas tanár, volt gimnáziumi igazgató
Eörsi Anna művészettörténész
Botos Máté történész
Domjánné Böcskei Ágnes pedagógus
Tamás Melinda gimnáziumi tanár
Farkas György vallástörténész, filmkritikus, egyetemi oktató
Ábrahám István matematikus főiskolai tanár
Ábrahámné Naszvadi Ágnes közgazdász
Klukovits Lajos matematikus, címzetes egyetemi tanár
Friedrich Judit irodalmár, egyetemi docens
Samu János okleveles vegyész
Zimonyi István történész, orientalista, egyetemi tanár
Magyar Péterné nyugdíjas építész
Sugár Péter építész, egyetemi tanár
Marczinka Csaba író, költő és tanár
Mojzsis István Jakab geológus, egyetemi tanár, az MTA tagja
Szigetvári Péter nyelvész, egyetemi docens
Zimborás Zoltán fizikus
Görög Zoltán nyugalmazott lelkész
Burgyán József biológus, az MTA doktora
Markó László állami díjas vegyészmérnök, az MTA rendes tagja
S. Varga Pál irodalomtörténész, az MTA r. tagja
Lőkös Péter irodalomtörténész, egyetemi docens
Hettyey András adjunktus
Székelyhidi E. Johanna irodalmár, PhD hallgató
Medzihradszky Kálmán kémikus, professor emeritus, az MTA tagja
Balázs Mihály irodalomtörténész, professzor emereritus
Takács Erzsébet vegyészmérnök, kutató professzor emerita, az MTA doktora
Kovách Imre szociológus, tudományos tanácsadó, egyetemi tanár
Bene Krisztián biológus
Keleti Tamás matematikus, egyetemi tanár
Szatai László nyugdíjas építőmérnök
Tóth Károly nyugdíjas programtervező matematikus
Papp Sámuelné tanár
Stenger-Kovács Csilla környezetkutató, egyetemi docens
Herczeg Zoltán divattervező, közgazdász
Nagy Zoltán néprajzkutató, egyetemi tanár
Székely Tamás evolúcióbiológus, egyetemi tanár
Solti László állatorvos, rector emeritus, az MTA rendes tagja
Szöllőssy Ágnes művészettörténész
Dékány Éva nyelvész
Révné Lőrinc Anna tanár
Demeter Krisztina egyetemi tanár, az MTA doktora
Zsámbéki Anna restaurátor, belsőépítész
Németh T. Enikő nyelvész, egyetemi tanár
Felkai Ferenc állatorvos, nyugalmazott egyet docens
Makay Zsuzsanna demográfus, tudományos főmunkatárs
Tapolczai Kálmán hidrobiológus
Zimányi László fizikus, intézetigazgató
Bibok Károly nyelvész, egyetemi docens
Köveskuti Péter István drámapedagógus
Gyurgyák János történész
Vincze Ernő biológus, tudományos segédmunkatárs
Lázár Károly vegyész, professzor emeritus
Jakó Éena villamosmérnök, tudományos főmunkatárs
Kun Ádám biológus, tudományos főmunkatárs
Czúcz Bálint ökológus
B. Nagy Anikó művészettörténész
Fábián Zsófia biológus

Újabb frissítés február 12-én

A nyilatkozat közzététele és frissítése óta csatlakozottak listája (olyan sok név érkezett, hogy csak két menetben tudtuk frissíteni):

Horváth Zoltán, egyiptológus, muzeológus
Benkovics Anna, biológus, középiskolai tanár
Szalai Júlia, szociológus
Vincze Ferenc, író, irodalomtörténész, egyetemi oktató
Vámos Tibor, professzor emeritus
Bencsik Péter, történész, egyetemi adjunktus
Karsai László, történész, professzor emeritus, az MTA doktora
Haffner Krisztina, informatikus
A. Sajti Enikő, történész, professzor emerita
Hegyvári Norbert, főiskolai tanár, az MTA doktora
Bakonyi Gábor, ökológus, ny. egyetemi tanár, az MTA doktora
Garay Melinda, tanár
Topor István, tanár, helytörténész
Penc Karlo, fizikus, tudományos tanácsadó
Sali Attila, matematikus, MTA Doktora, egyetemi docens
Marcel den Dikken, kutatóprofesszor
Pásztor Gabriella, fizikus
Vári Ágnes, ökológus, tudományos munkatárs
Szabó Ákosné, gyógypedagógus, professzor emerita
Bod Péter Ákos, közgazdász, egyetemi tanár
Ősi Attila, paleontológus az MTA doktora
Dedák István, közgazdász, főiskolai tanár
Szalay Tamás, irodalomtörténész
Szathmáry Zsolt, építész
Vörös Imre, jogász, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Bödecs Pál, református lelkész
Daróczi Etelka, demográfus
Pajkossy Tamás, vegyész
Baksa Soós Veronika, történész
Korinek László, jogász, az MTA tagja
Szabó Zoltán Illés, matematika-kémia szakos középiskolai tanár, informatikus
Varga Mariann, gyógypedagógus
Nagyné Horváth Emília, kémiatanár
Vincze László, építészmérnök, egyetemi docens
Garay József, biológus, tudományos főmunkatárs
Gécseg Zsuzsanna, nyelvész, egyetemi docens
Székely Melinda, történész, docens
Csik Gabriella, biofizikus, egyetemi docens
Hargittai Sándor, szoftverfejlesztő
Kováts Éva, vegyész, tudományos főmunkatárs
Trócsányi Zoltán, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Kovács Ilona, pszichológus, egyetemi tanár
Szalai Tamás, Junior Príma díjas csillagász
Horváth Orsolya, filozófus, teológus, egyetemi docens
Peternák Miklós, művészettörténész, egyetemi tanár
Tichy Géza, fizikus, professzor emeritus
Simonyi Gábor, matematikus, egyetemi tanár
Tardos Éva, matematikus, MTA külső tagja
Csernus Sándor, történész, egyetemi magántanár
Elek Norbert, orvos, aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosa
Verő Mária, művészettörténész
Verő József, geofizikus, az MTA tagja
Kiss Eszter, színművész
Siklósi Zsuzsanna, régész, egyetemi adjunktus
Lévai Géza, fizikus, tudományos tanácsadó
Kiss László, vegyész, ny. egyetemi tanár, DSc.
Pecsuk Ottó, egyetemi adjunktus
Hegedűs Ildikó, matematikus, informatikus
Kleinheincz Ferenc, mérnök, innovációs szakértő
Fodor Tamás, színész, rendező
Nyikos Lajos, vegyész, kutató professor emeritus
Szijártó M. István, történész, az MTA doktora
Nyulászi László, kémikus, egyetemi tanár
Hetesi Erzsébet, közgazdász, egyetemi tanár
Zachar Gergely, biológus, tudományos munkatárs
Kovács Péter, közgazdász, kandidátus
Frank Gabriella, középiskolai tanár, finnugor nyelvész
Barta Csaba, kutatóorvos, egyetemi docens
Gerő Péter, ingatlanszakértő szakközgazdász, egyetemi oktató
Vincze Imre, fizikus, MTA tag
Somogyi György, villamosmérnök
Mészáros Tamás, egyetemi docens
Szalay Viktor, kémikus, az MTA doktora
Fekete Balázs, jogász, egyetemi docens
Török Szabina, fizikus, az MTA doktora
Nagy Bandó András, író, humorista
V. Detre Zsuzsa, műfordító, szerkesztő
Varga György, műfordító, volt nagykövet
Gáspárik Attila, v. színházigazgató
Szervác Attila, zeneszerző, tanár, művelődéstörténész
Tinya Flóra, ökológus, tudományos munkatárs
Elekes Zsuzsanna, szociológus, egyetemi tanár, az MTA doktora
Horváth Ildikó, könyvelő
Pálfy József, geológus, egyetemi tanár, az MTA tagja
Márki László, matematikus, kutató professzor emeritus
Nagy Zsuzsanna, kutató, molekuláris élettudományok
Juhász Györgyi, mentőorvos
Gősi Zsuzsanna, közgazdász, egyetemi docens
Hujber László, pedagógus, c. főiskolai docens
Krizsán Andrea, politológus, kutató
Szántó Tibor, kandidátus
Budeáné Mátyus Valéria, közgazdász
Nagy Gábor, programozó, kutatás-fejlesztési vezető
Várnagy Katalin, kémikus, egyetemi tanár
Kontra Klára, biológia tanár
Polgár Miklós, közgazda
Korányi Ádám, matematikus, az MTA külső tagja
Cserepes Károly, zeneszerző
Szilasné Jósvai Júlia Katalin, biológus, tudományos munkatárs
Kürtösi Katalin, irodalomtörténész, egyetemi tanár
Könyves Vera, csillagász
Németh Miklós, hidrológus
Czibula Katalin, irodalomtörténész, főiskolai docens
Erős Tibor, biológus, tudományos tanácsadó
Pászty Gabriella, középiskolai tanár
Votisky László, vegyészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök
Erős Ferenc, pszichológus, az MTA doktora, professor emeritus
Mártonffy Marcell, irodalomtörténész, teológus, egyetemi docens
Jankó Ferenc, geográfus, egyetemi adjunktus
Konrád Miklós, történész
Schwáb Zoltán, teológus, egyetemi oktató
Zatykó Csilla, régész
Micskó Róbert, magyar-történelem szakos gimnáziumi tanár
Péter Ágnes, professzor emeritus
Fidy Judit, biofizikus, az MTA doktora, professzor emeritus
Kis Ádám, kiadóvezető, címzetes egyetemi docens
Szekeres Miklós, biológus
Nagy Máté, joghallgató
Gugán Katalin, nyelvész
Fabiny Tibor, irodalomtörténész
Czigányik Zsolt, irodalomtörténész, egyetemi oktató
Hay András, újságíró
Sándor Erzsi, újságíró
Tauber Tamás, biológus, gimnáziumi tanár
Lévai Csaba, történész, egyetemi docens
Áts László, matematikus, informatikus főiskolai docens
Donászy Ágnes, fejlesztőpedagógus
Fövényi József, kandidátus, c. egyet. docens
Zsély István Gyula, kémikus, egyetemi adjunktus
Günsberger Dóra, tudományos segédmunkatárs
Lakner Péter, matematikus
Kiss Mihály Sándor, pedagógus-képzőművész
Bánfalvi István szociálpolitikus
Havasi Éva, szociológus
Beke-Somfai Tamás, vegyész, tudományos főmunkatárs
Molnár Gábor, matematikatanár
Kovács László, fizikus, az MTA doktora
Koós Flóra, középiskolai zenetanár
Kereszturi Ákos, bolygókutató, tudományos főmunkatárs
Domokos Katalin, középiskolai tanár
Hunya Gábor, közgazdász
Tigyi Gábor, egyetemi tanár
Kézsmárki István, fizikus, egyetemi tanár
Lutring Magdolna, nyugdíjas angoltanár
Bartha Csilla, nyelvész, tudományos tanácsadó
Kassai Tibor, professzor emeritus, DSc
Szabó Tünde, gyógypedagógus
Pusztai Tamás, fizikus, az MTA doktora
Bóna Istvánné, nyugdíjas régész
Rácz András, történész, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi docens
Beke János, egyetemi tanár, az MTA doktora
Pétery Dóra, orgonaművész, tanár
Feischmidt Margit, tudományos tanácsadó, egyetemi docens
Törőcsik István, történész-régész-néprajzkutató
Hann Endre, szociálpszichológus
Magyar Anna, háziorvos, oktató
Könczey Réka, biológus, oktatáskutató
Pécsi Júlia, művészeti menedzser
Lendvay György, vegyész, egyetemi tanár
Szabó Dávid, nyelvész, egyetemi docens
Pusztai László, vegyész, az MTA doktora
Róna Zoltán, nyugdíjas tanár
Tóth Tamás Boldizsár, műfordító
Sebők Attila, mérnök, informatikus
Somlai Judit, orvos, neuroophthalmológus
Tóth Gyula, fizikus, egyetemi oktató
B. Szendrei Mária, matematikus, egyetemi tanár
Siklósiné Patay Edit, biológus
Janisch Attila, filmrendező, egyetemi docens
Bibó András, mérnök, egyetemi adjunktus
Tóth-Bajnóczi Árpád, informatikus
Hubai Péter, teológus, egyetemi tanár
Husz Ildikó, szociológus, egyetemi docens
Eördögh Ádám, vegyész, PhD hallgató
Dettre Gábor, filmrendező
Rácz Lajosné, nyugdíjas középiskolai tanár
Apatóczky Ákos Bertalan, orientalista, egyetemi docens
Rédei Tamás, biológus, tudományos munkatárs
Vásárhelyi Tamás, biológus
Kornai András, matematikus, nyelvész, egyetemi tanár
Novák Attila, történész, tudományos főmunkatárs
Csorba Gábor, biológus
Csikós Dóra, irodalomtörténész, egyetemi adjunktus
Borenszkiné Imre Éva, középiskolai tanár
Plank Zsuzsanna, geofizikus, egyetemi docens
Szávai István, nyugalmazott tanár
Pokoly Judit, fordító
Nagyné Kerényi Gabriella, nyugdíjas vegyészmérnök
Szerb László, közgazdász, egyetemi tanár
Csupor László, tanár, szoftverfejlesztő
Koltay Tamás, kommunikációs szakember, producer
Divényi Dániel Péter, mérnök, adjunktus
Mátrai Mariann, középiskolai tanár, szociológus
Sinkovics Annamária, fizikus, tudományos főmunkatárs
Somfai Ellák, fizikus, az MTA doktora
Orbán Gergő, agykutató
Pasek István, építőmérnök
Tanainé Farkas Zsuzsanna, nyugalmazott pedagógus
Szente Magdolna, professzor emerita
Standovár Tibor, biológus, egyetemi docens
Zlinszky András, ökológus, térinformatikus mérnök
Bödők Gergely, történész
Földvári István, kémikus, az MTA doktora
Seress Gábor, biológus, tudományos munkatárs
Roczkó Zsuzsanna, ügyvéd
Pásztor Attila, tudományos munkatárs
Kürtössy Nándor, informatikus
Tircsó Gyula, vegyész és kémia tanár, egyetemi docens
Horváth Ferenc, ökológus
Németh Kitti, biológus
Fedor Anna, biológus
Somogyi Rózsa, orvos
Tóth Zoltán, biológus, tudományos főmunkatárs
Várbíró Gábor, ökológus, tudományos munkatárs
Lengyel Szabolcs, biológus, az MTA doktora
Szekeres Júlia, orvos, egyetemi tanár, az MTA doktora
Perintfalvi Rita, katolikus teológus, egyetemi oktató
Király István, közgazdász, egyetemi adjunktus
Kriska György, tudományos főmunkatárs
Kiss Tibor, neurobiológus, professzor emeritus
Szabó Endre, matematikus
Szeberényi József, egyetemi tanár, az MTA doktora
Harangozó Gábor, közgazdász
Nógrády Árpád, történész
Forgács Péter, képzőművész, filmes, a SZIMA tagja
Ruttkay Veronika, irodalomtörténész, egyetemi oktató
Hámori Balázs, közgazdász, professor emeritus, az MTA Doktora
Ormos Pál, biofizikus, az MTA tagja
Golnhofer Erzsébet, pedagógiai kutató, c. egy. tanár
Frank Tamás, erdőmérnök, intézeti mérnök
Kis Éva, középiskolai tanár
Tóth Julianna, gimnáziumi tanár
Preiszner Bálint, biológus, tudományos segédmunkatárs
Jankovics László, elemző közgazdász
Lőrincz Teréz, tanár
Főzy István, geológus, az MTA doktora
Takáts Márton, festő- és grafikusművész
Forró László, fizikus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja
Bernát Gábor, biofizikus, tudományos főmunkatárs
Szabolcs Éva, neveléstörténész, egyetemi tanár
Staar Gyula, tudományos újságíró, nyugalmazott főszerkesztő
Némethné Hevenesi Anna, középiskolai tanár
Timár János, jogász, szociológus
Bajtay Zsuzsa, biológus, egyetemi tanár
Egri Ádám, biofizikus, tudományos munkatárs
Mitnyan Tibor, csillagász, tudományos segédmunkatárs
Gervain Judit, nyelvész
Szekeres József, hidrobiológus
Aszalós Réka, ökológus, tudományos munkatárs
Komornik Vilmos, matematikus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja

 

Frissítés február 13-án

Szávoszt-Vass Dániel, geográfus, hidrológus, Dunai Szigetek blog
Nagy Gábor, egyetemi docens, a földrajztudomány kandidátusa
Gellért Marcell, főiskolai docens
Maróti Miklós, matematikus, egyetemi docens
Dányi László, biológus
Bíró László István, restaurátorművész
Krisztin Tibor, matematikus, egyetemi tanár
Szunyogh Sándor, biokémikus, az MTA tagja
Bars Ruth, c. egyetemi tanár
Pazonyi Piroska, geológus, tudományos főmunkatárs
Licskó István, c. egyetemi tanár
Kiss Antal, biológus, professzor emeritus
Lugosi Zsolt, középiskolai tanár
Tóth Edit, neveléstudományi kutató, tudományos munkatárs
Vajda Mihály, filozófus, az MTA tagja
Bombitz Attila, irodalomtörténész, egyetemi docens
Nyitray László, biokémikus, egyetemi tanár
Üveges Bálint, biológus, tudományos segédmunkatárs
Jánossy István, fizikus
Sarkadi Balázs, biológus, az MTA tagja
Kátai István, színművész
Hopp Béla, fizikus, egyetemi tanár
Váradi Balázs, közgazdász
Scharle Ágota, közgazdász
Forgács Bálint, pszichológus, posztdoktori ösztöndíjas kutató
Rosta Miklós, tanszékvezető egyetemi docens
Jurek Zoltán, fizikus, vezető kutató
Bornemissza Judit, orvos, neurologus-psychiater-addictologus
Falus Iván, professzor emeritus
Csillag György, jogász
Szőnyi György Endre, irodalom- és kultúrtörténész, egyetemi tanár
Dóbé Sándor, vegyész, az MTA doktora
Gránásy László, fizikus, MTA doktora
Nagy C. Katalin, nyelvész, tudományos munkatárs
Forgács József, szociálpszichológus, az MTA külső tagja
Forgács Péter, fizikus, tudományos tanácsadó
Rajczy Miklós, nyugdíjas biológus, informatikus
Czinege Ádám Balázs, zeneszerző, zenepedagógus
Hannus István, vegyész, professor emeritus
Horváth János, nyugalmazott főiskolai tanár, kandidátus
Deáky Zita, etnográfus, egyetemi docens
Csillag Ádám, filmrendező, videó-krónikás
Puskás Gellért, biológus
Uzonyi Barbara, biológus
Bornemissza Tamás, gépészmérnök
Kemény Aranka, muzeológus
Számadó Szabolcs, biológus, tudományos főmunkatárs
Réffy Balázs, vegyészmérnök, kiadóigazgató
Pálfia Zsolt, biológusmérnök
Szatmári József, geoinformatikus, egyetemi docens
Lelleiné Kovács Eszter, ökológus, tudományos munkatárs
Kovács Lajos, vegyész, tudományos főmunkatárs
Hudi László, színházi rendező
Joó Ferenc, kémikus, az MTA tagja
Nagy Ilona, geográfus
Czinkota Imre, talajkémikus, egyetemi docens
Szikszainé Nagy Irma, nyelvész, az MTA doktora
Sebők András, környezetmérnök, tudományos segédmunkatárs
Tolner László, talajkémikus, egyetemi magántanár
Lukovszki Judit Anna, nyugalmazott egyetemi docens
Medzihradszky Dénes, vegyész és informatikus
Pekker Áron, fizikus, tudományos főmunkatárs
Balogh Sándor, agrárközgazdász, professor emeritus
Gács János, vegyész
Hosszú Gyula, tanár
Murvai József, nyugalmazott általános iskolai tanár
B. Kádár Judit, pszichológus, tanár
Inzelt Annamária, közgazdász, az MTA doktora
Kendeffy Gábor, filozófiatörténész, egyetemi docens
Holló Dorottya, nyelvpedagógus, egyetemi docens
Slézia Andrea, kutató
Berényi Szilvia, vegyész, tudományos munkatárs
Honti László, nyelvész, az MTA rendes tagja
Brenner Koloman, nyelvész, egyetemi docens
Orci Kirill Márk, biológus, tudományos főmunkatárs
Kovács Dezső, c. egyetemi tanár
Hőnich Henrik, eszmetörténész
Hantos Zoltán, mérnök-fiziológus, professzor emeritus
Juvancz Zoltán, kémikus, nyugdíjas egyetemi tanár
Csanády László, kutatóorvos, egyetemi tanár
Jurenka Csaba, közgazdász
Aczél Anna, pszichológus, c. főiskolai tanár
Orbán Andrea, fizikus, tudományos főmunkatárs
Bertóti Imre, tudományos tanácsadó, az MTA doktora
Szőke Annamária, művészettörténész
Martos Ida, történelem szakos tanár, egyetemi adjunktus
Törley Katalin, gimnáziumi tanár
Donkó Zoltán, villamosmérnök, tudományos tanácsadó, az MTA doktora
Szőnyi András, agykutató
Szirák Péter, irodalomtörténész, egyetemi tanár
Szabó Éva Eszter, történész, egyetemi adjunktus
Török Gergely, tudományos munkatárs
Végh András, régész, egyetemi docens
Schiller Róbert, vegyész, professor emeritus
Spira Veronika, ny. gyakorlóiskolai vezetőtanár
Benedict Mihály, fizikus, professzor emeritus
Kis János, filozófus, egyetemi tanár
Bodnár Zoltán, egyetemi docens
Kubinyi Enikő, biológus, tudományos főmunkatárs
Tettamanti Béla, képzőművész
Legeza Örs, fizikus, tudományos tanácsadó
Gerőcs László, középiskolai tanár
Piszker Ágnes, pszichológus
Lászay Péter, egyetemi hallgató
Hegedűs Mihály, vegyész, tudományos tanácsadó
Németh Géza, tudományos újságíró
Gádoros Julianna, gyermekpszicháter
Halász Péter, neurológus
Kuti Csongor, jogász, egyetemi adjunktus
Tótszöllősy Géza, mérnök-közgazdász
Fraller Ágnes, tanár
Lengyel György, szociológus
Kovács Zsuzsanna, gyermekorvos
Pál Lajos, történész, szerkesztő
László Zoltán, ökológus, egyetemi docens
Bisztriczky Réka, keramikusművész, tanár
Varsányi Anikó, nyugalmazott rádiós főrendező
N. Vadász Zsuzsa, újságíró, főmunkatárs
Kovács Ágnes, középiskolai tanár
Heller Mária, szociológus, egyetemi docens
Kovács Attila Lajos, biológus, az MTA doktora
Madarász Emília, kutatóprofesszor
Ráduly Emil, nyugalmazott muzeológus
Koncz Zsuzsanna, biológus, kutató
Szabó-Guilford Hajnalka, közgazdász
Silberer Vera, szerkesztő
Kádár-Csomor Gábor, tanár
Janky Béla, szociológus, docens
Kónya Melinda, orvos
Nagy László, ny. ezredes, egyetemi tanár, az MTA doktora
Sipos Júlia, tanár
Varga Balázs, középiskolai fizika tanár
Tóth Károly, tanár
Pilz Olivér, középiskolai tanár
Rodics Katalin, biológus, címzetes egyetemi docens
Zleovszki-Mayer Julianna, zenetanár, kórusvezető
Sulyok Blanka, középiskolai tanár
Szabó Miklós, kémia-fizika szakos középiskolai tanár
Salvi Giampaolo, nyelvész, egyetemi tanár
Bollobás Enikő, irodalomtörténész, egyetemi tanár
Szeidemann Ákos, középiskolai tanár
Karcagi Veronika, biológus
Bernau Heinz, matematikus
Nyíri Pál, történész, egyetemi tanár
Fülöp Csilla, gyógypedagógiai tanár
Sándor Krisztina, biológus
Vörös László Zoltán, okl. építőmérnök, fagott-tanár
Vámos Katalin, arany diplomás orvos
Karai Ambrus, anyagkutató
Viszkeiné Petrova Marinela, mérnök-informatikus
Zsámbéki Gábor, rendező, professor emeritus
Laczkó István, tanár
Pulay Péter, kémikus, az MTA külső tagja
Rigó Péter, pszichológus
Vargáné Drewnowska Ewa, germanista, egyetemi docens
Szalai Krisztián, pathologus szakorvos
Velkey Ferenc, történész, egyetemi docens
Pokol Gergő, fizikus, egyetemi docens
Szigeti István, zeneszerző
Széchenyi Ágnes, irodalomtörténész, tudományos főmunkatárs
Borhi László, történész
Vonyó József, történész, c. egyetemi tanár, az MTA doktora
Demeter Katalin, középiskolai tanár
Papp Sándor Zsigmond, író, szerkesztő
Szabó Dóra Fanni, gyógypedagógus, tudományos segédmunkatárs
Sávai-Matuska Ágnes, irodalomtörténész, egyetemi docens
Görög Mása, újságíró
Kálmán Orsolya, oktatáskutató, adjunktus
Elek Zoltán, biológus, tudományos főmunkatárs
Démuth Ágnes, pszichológus, nyugalmazott főiskolai docens
Bagó Tünde, jogász, történelemtanár, blogger
Szűcs Tamás, középiskolai tanár
Berényi Gábor, szerkesztő, fordító
Keserű Katalin, művészettörténész, professor emeritus
Zátonyi Sándor, középiskolai tanár
Kováts Albert, festőművész, művészeti író
Gajer Ferenc, gyémántdiplomás villamosmérnök
Markó Bálint, biológus, egyetemi docens
B. Kádár Zsuzsanna, történész, főiskolai oktató
Franyó István, ny. középiskolai tanár
Gallowich Margit, orvos
Kiss Marianne, műfordító, szerkesztő
Kelemen András György, közgazdász
Matskási István, biológus, címzetes főigazgató
Bán Éva, ny. orvos-mikrobiológus
Füzéki Bálint, pszichiáter
Lipták Ildikó, színész-drámatanár, író
Fülöp Márta, tudományos tanácsadó, az MTA Doktora
Szabo Zoltan, középiskolai tanár
Orbán Júlia, nyugdíjas mérnök-közgazda
Andrási Andor, fizikus, kandidátus
Türke András István, történész-politológus, biztonságpolitikai elemző
Victor András, pedagógus, ny. főiskolai tanár
Előd Nóra, tanár, drámapedagógus
Mosonyi Milán, matematikus, egyetemi docens
Ferenczi Miklós, matematikus, az MTA doktora
Horváth Gábor, nyugalmazott gimnáziumi igazgató
Láng Judith Veronika, újságíró
Nagy Tibor, vegyész, fizikus, kutató
Sári Erna, közgazdász
Derdák András, kultúraközvetítő
Török Zsolt, fizikus, tudományos főmunkatárs
Horváth Ibolya, biológus, tudományos főmunkatárs
Glatz Attila, biológus, tudományos főmunkatárs
Herczog Noémi, színikritikus
Szokács József, villamosmérnök
Józan Krisztina, villamosmérnök
Szalai Kriszta, színművész
Vukics Adrienn, tanár, régész
Kókai-Nagy Viktor, teológus, egyetemi docens
Baka Istvánné, nyugdíjas tanár
Nyiri Julia, fizikus
Medzihradszky Katalin, vegyész, tudományos főmunkatárs
Pap Ádám, PhD hallgató
Tóth Mihály, professor emeritus
Kakasi Balázs, környezetkutató
Péter Mária, kémikus
Rajk Judit, zeneművész, egyetemi docens
Persics Bálint, szoftverfejlesztő, informatikus
Ujkéry Csaba, ny. törvényszéki elnök
Babos György, környezetmérnök, PhD hallgató
Köcski Margit, pszichológus
Garai László, pszichológus, az MTA doktora
Goldperger István, István közgazdász
Kéri Elemér, nyugalmazott egyetemi tanár
Hajduska Dorottya, tanár
Kohlheb Róbert, vegyipari gépészmérnök, az agrártudományok doktora
Hájos Norbert, neurobiológus, az MTA doktora
Koncz Csaba, az MTA doktora
Koncz, Zsuzsa, kutató
Szklenár Judit, tanár
Jakab Réka, levéltáros
Németh Katalin, építész
Prosek Zoltán, művészettörténész
Várkonyi András, építész
Seres László, újságíró, publicista
Puskás Erzsébet, orvos, sebész, aneszteziológus
Dezsényi Katalin, műfordító, szerkesztő
Ureczky Eszter, irodalomtörténész, egyetemi adjunktus
Visy Csaba, kémikus, professor emeritus
Dávid Péter, közgazdász
Pató János, vegyész
Böjte József, filmrendező-producer
Faludy Judit, művészettörténész
Eörsi Mátyás, jogász
Bartók Nagy János, villamosmérnök
Tóth Artin, dokumentumfilmes
Szigeti Tóth János, egyetemi docens
Horvai György, egyetemi tanár
Gnädig Péter, fizikus, ny. egyetemi docens
Vígh László, biokémikus, az MTA tagja
Gyöngyösi Csilla, orientalista, doktorjelölt
Romek Márta, pszichológus
Rákos Attila, orientalista, tudományos munkatárs
Sz. Tóth Elekné, nyugalmazott kémia-fizika szakos középiskolai tanár
Sajó Imre, építőművész
Róna Péter, filmrendező
Szirmai Gergely, fizikus, tudományos főmunkatárs
Katona Éva, nyelvész, PhD hallgató
Zsoldos Z. Julianna, újságíró, szerkesztő
Füsi Balázs, geofizikus
Horváth Judit, orvos, egyetemi docens
Borbáth Endre, tudományos munkatárs
Schmal Dániel, filozófiatörténész, egyetemi docens
Király Tamás, matematikus, egyetemi docens
Végh László, matematikus
Holdas Sándor, állatorvos
Szekeres Tibor, vegyészmérnök
Bérczi Péter, könyvtáros
Szajbély Zsigmond, egyetemi hallgató
Nagy Veronika, kémikus, egyetemi docens
Nagy Péter Miklós, fizikus
Szijártó Miklós, ny. főiskolai tanár
Angelus Tamás, közgazdász ny. egy. docens, ny. tud. főmunkatárs
Balázs László, geofizikus, adjunktus
Gyenes Gábor, fizikus, nyugdíjas középiskolai tanár
Gábor György, vallásfilozófus, egyetemi tanár
Kertész-Rados Marcella, újságíró
Csizmár Gábor, műszaki tanár, szociológus
Weiczner Roland, orvos, egyetemi adjunktus
Robotka Csaba, középiskolai tanár
Somló Cecília, orvos
Szabolcs Márton, ökológus, fiatal kutató
Kajner Péter, közgazdász
Eperjesi Ágnes, képzőművész, egyetemi oktató
Papp Balázs, biológus, tudományos főmunkatárs
Baranya Sándor, építőmérnök, egyetemi docens
Balogh-Ebner Márton, muzeológus, doktorandusz
Csorba Róbert, jogász
Polgár Szabolcs, történész, egyetemi oktató
Makai, Sándor, professor emeritus
Szaller Dávid, fizikus
Nagy Balázs, történész, egyetemi docens
Fátyol Károly, biológus, tudományos főmunkatárs
Dulai Alfréd, geológus, osztályvezető
Szalay Sándor, fizikus, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Bakonyi Gergely László, középiskolai tanár, doktorjelölt
Nikolov Marianne, nyelvpedagógia, alkalmazott nyelvészet, professor emerita
Deák András, fizikus, tudományos munkatárs
Mester Tibor, egyetemi adjunktus
Zsom Dorottya, orientalista, egyetemi adjunktus
Balázs Dorottya, néprajz szakos bölcsész
Harmat József, nyugdíjas könyvtáros
Rácz József, pszichiáter, az MTA doktora, egyetemi tanár
Bódi Balázs, tudományos segédmunkatárs
Majoros Valéria Vanilia, művészettörténész
Janka Dorottya, hárfatanár
Lax Éva, énektanár, ny.egyetemi docens
Dióssy László, c. egyetemi tanár
Verő Levente, szoftvermérnök
Bélai Iván, vegyész, tudományos főmunkatárs
Tárnoki Judit, régész
Tölgyesi Katalin, orvos, patológus
Türei Dénes, biológus, posztdoktor kutató
Ittzés Dóra, biológus
Szabó Gábor Timur, pszichológus
Takács Péter, mérnök, középiskolai szaktanár
Ökrös Erika, közgazdász
Orosz Kata, egyetemi adjunktus, kutató
Szederjesi Tímea, biológus
Ittzés Péter, biológus, szoftverfejlesztő
Klima László, egyetemi docens
Pintér Judit, szerkesztő
Rácz Béla, fizikus, professor emeritus
Sipos Ferenc Norbert, műfordító, nyelvész
Louise O. Vasvári, irodalomtörténész, professor emerita
Csintalan Tamás, tanár
Hetényi György, geofizikus
Tarczay-Nehéz Dóra, csillagász, fiatal kutató
Bán Kornélia, egyetemi hallgató
Barok Márk, kutatóorvos
Kemény Gábor, nyelvész, az MTA doktora
Diósi Lajos, fizikus, MTA Doktora, egyetemi magántanár
Nagy Péter, posztdoktori kutató
Varga Péter, geofizikus-szeizmológus, az MTA doktora
Miklósi Mária, vegyészmérnök
Gogolák Péter, immunológus, tudományos munkatárs
Czifra György, mestertanár
Molnár László, Junior Prima díjas csillagász
Báron György, filmesztéta, egyetemi tanár
Czech Viktória, biológus
Galajda Péter, biofizikus
Horváth Áron, elemző közgazdász, egyetemi docens
Benda Borbála, történész
Zawiasa Róbert, informatikus, kutató
Gadácsi-Borosi Aranka, környezetvédelmi mérnök
Bódig Mátyás, jogfilozófus, egyetemi tanár
Karikó Balázs, gyógypedagógus
Kállai János, pszichológus, egyetemi tanár, MTA doktora
Pálfi Zoltán, történész
Eörsi Dániel, orvos
Horváth Csaba, általános iskolai tanár
Kemény Gábor, professor emeritus, az MTA doktora
Kárpáti András, klasszika-filológus, egyetemi docens
Mercs István, irodalomtörténész, tanár
Gurin Péter, fizikus, egyetemi docens
Nyíri András, középiskolai tanár
Képes György, jogász, jogtörténész
Bíró Kata, közgazdász, egyetemi adjunktus
Tőkés Kinga, pszichológus
Péterfalvi Csaba, fizikus
Lénárd Rita, orvos
Horányi Bori, gyógypedagógus
Elek István, közíró
Hiripi László, biológus, tudományos főmunkatárs
Karancsiné Menyhárd Dóra, kémikus, tudományos főmunkatárs
Forgács Éva, tanár
Györke Ágnes, irodalomtörténész
Lukács András, geofizikus
Eisler Viktor, fizikus
Ács Gergő, gimnáziumi tanár
Zombory Máté, szociológus, tudományos munkatárs
Fülöp Tibor, gépészmérnök
Horváth Zsuzsanna, neurológus, psychiáter, adjunktus
Szécsényi András, történész, tudományos főmunkatárs
Horányi Zsuzsanna, tanár
Pap Milán, politológus
Gábor Anna, építész, etnográfus
Debreczeny Mónika, fizikus
Kádár Zsolt, teológus
Hadzsi Imre, konferenciatolmács
Demeter Gábor, fizikus, tudományos főmunkatárs
Balázs Bea, újságíró, szociális munkás
Szilágyi Fanni, kommunkáció- és médiatudomány-szakos hallgató
Fekete Szabolcs, biológia-német szakos tanár
Boross Viktor, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
Józsa Ágnes, újságíró
Fábián Tibor, repülőmérnök
Vavra László, matematikus, közgazdász
Balassa Krisztián, karmester
Wallendums Árpád, nyugdíjas, mg. gépészmérnök-tanár
Szemerkényi Ágnes, néprajzkutató
Varró András, farmakológus, egyetemi tanár
Sinkovics Ede, képzőművész
Radics Bálint, fizikus
Dombi Lívia, üvegtervező iparművész
Hofhauser Béla, informatikus mérnök
Imre Bálint, orvos, kémikus kandidátus
Mező Márta, magyar-történelem szakos általános iskolai tanár
Puskás Miklós, nyugdíjas geofizikus
Láng Eszter, képzőművész
Derek Woodgate, egyetemi adjunktus
Kovács Balázs, közgazdász
Kovács Judit, nyelvtanár
Tamás Ervin, újságíró
Havas Ádám, szociológus
Kálmán Péter, mérnök
Holló Dorottya, nyelvpedagógus, egyetemi docens
Petheő Gábor L, élettanász, egyetemi docens
Darvas Ferenc, vegyészmérnök, informatikus
Vizi Katalin, nyelvtanár
Imre Györgyi, művészettörténész
Kőrösi Gábor, közgazdász, egyetemi tanár, az MTA doktora
Klajkó Dániel, irodalomkritikus
Elek László, újságíró
Frank Nóra, geográfus
Soós Lőrinc, statisztikus, a Magyar Statisztikai Társaság korábbi elnöke
Ungváry Krisztián történész, az MTA doktora
Bojár Iván András művészettörténész, író

 

hirdetes

Kérjük, támogassa a Válasz Online munkáját, és kövessen minket Facebookon!

 

Borítóképen a Magyar Tudományos Akadémia épülete (Fortepan/Budapest Székesfőváros Levéltára/Klösz György)

#Beer Miklós#Magyar Tudományos Akadémia#oktatás#Pálinkás József