Nem hallgathatunk – református egyháztagok nyilatkozata – Válasz Online
 

Nem hallgathatunk – református egyháztagok nyilatkozata

A szerk.
| 2024.03.21. | Válasz

„Anyaszentegyházunkért érzett felelősségére apellálva hangsúlyosan kérjük Balog Zoltánt, mondjon le dunamelléki püspöki tisztségéről is. Ez nem egyetlen egyházkerület, hanem az egész Magyarországi Református Egyház közös ügye” – áll abban a nyilatkozatban, amelyet 24 református értelmiségi írt alá. A Válasz Online-nak eljuttatott szöveget teljes terjedelmében, változtatás nélkül közöljük. FRISSÍTÉS: április 16-án további 107 csatlakozó írta alá a nyilatkozatot.

hirdetes

Mi, református egyháztagok, aggodalommal, de egyúttal reménységgel követjük figyelemmel az egyházunkban az elmúlt hetekben kialakult helyzetet.

Aggodalommal, mert Balog Zoltán püspöknek az úgynevezett kegyelmi botrányban való érintettsége és püspöki tisztségéhez való ragaszkodása miatt egyházunk napról napra veszít hiteléből, és ez akadályozza alapvető küldetésének teljesítését, az evangélium hirdetését. Ugyanakkor reménnyel, mert ez a megrázkódtatás a megtisztulás és a megújulás kiindulópontja lehet.

Hisszük, hogy Jézus Krisztus keresztáldozatának elfogadásával, bűneink megvallásával Isten kegyelméből bűnbocsánatot nyerhetünk. Ezt a kegyelmet összekeverni az államfői kegyelmi jogkör gyakorlásával súlyos visszaélés.

Balog Zoltán a kegyelmi üggyel kapcsolatos döntéseit „kárt okozónak”, „súlyos hibának”, az egyházra nézve „tehertételnek” nevezte. Mi még súlyosabbnak látjuk, mint ahogyan azt is, hogy az egyházra terhelte személyes vétkét. Hitelességünket, az egyházon belül megbomlott testvéri közösséget tehát nem Balog Zoltán lemondása, ellenkezőleg, hivatalban maradása rombolja tovább. Az ügyet hatalmi szóval lezárni nem lehet, következményei – a lemondott keresztelők, a kilépő egyháztagok, társadalmi támogatottságunk drasztikus csökkenése – velünk maradnak. Végső soron az a kérdés, hogy remélhetjük-e így Isten áldását? Éppen ezért anyaszentegyházunkért érzett felelősségére apellálva hangsúlyosan kérjük Balog Zoltánt, mondjon le dunamelléki püspöki tisztségéről is. Ez nem egyetlen egyházkerület, hanem az egész Magyarországi Református Egyház közös ügye.

hirdetes

Egyházunknak sok tekintetben újra kell gondolnia önértelmezését, helyét a világban és alapvető küldetéséből fakadó szolgálatát. Ezért egyházunk jövőjéről szóló párbeszédre hívunk, és erre bátorítunk az egyház minden szintjén.

Ilyen horderejű kérdések teológiailag megalapozott, őszinte és konkrét következményekhez vezető végiggondolásához időre van szükség, de ennek megkezdése nem tűr halasztást.

Meg kell vallanunk, hogy sokszor nem láttuk meg az egyház Urának arcát szenvedő embertársainkéban. Ezért most megkövetjük mindazokat, akikben a kegyelmi ügy kezelésének módja szörnyű traumák okozta mély sebeket szakított fel, s akik ezért egyházunk által is cserben hagyottnak érzik magukat; különösen is azokat, akik a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában erőszak áldozataivá lettek. A jövőben jobban kell megélnünk Jézus példáját követve a szenvedőkkel azonosuló egyház valóságát.

Egyházunk jelenlegi helyzetét az állammal való összefonódás és az anyagi függőség határozza meg. Úgy gondoljuk, hogy egyetlen egyház sem tarthat igényt privilégiumokra. A lehetőségekkel élni pedig csak méltányosan és felelősséggel szabad, úgy, hogy az ne ellenérzést váltson ki, hanem az egyház társadalomban betöltendő küldetését szolgálja.

Az új út keresésében tudatosan kell támaszkodnunk az egyház autonómiáját védelmező több évszázados protestáns hagyományainkra. A kommunista diktatúra korszakából pedig tekintsünk azoknak a hiteles örökségére, akik hátrányokat szenvedve, akár az egyházi szolgálatból kiszorítva is hűségesek maradtak.

Ezt a nyilatkozatot megküldjük a Magyarországi Református Egyház minden gyülekezetének.

2024 böjtjében

Dr. Ablonczy Balázs történész, egyetemi oktató

Ablonczy Bálint újságíró 

Dr. Ambrózy Gábor történész, egyetemi oktató

Dr. Balogh Lídia társadalomtudományi kutató

Dr. Daróczi Anikó irodalomtörténész, műfordító, egyetemi oktató

Dr. Éliás Sára ügyvéd

Dr. Gonda László lelkész, teológus, egyetemi oktató

Gyimóthy Géza agrármérnök

Horváth-Sántha Hanga jogász, egyetemi oktató

Kiss Judit Ágnes író, költő, tanár

Dr. Körösényi András politológus, kutatóprofesszor

Dr. Kustár Zoltán lelkész, teológus, egyetemi tanár

Miklós Attila vallásoktató

Molnár Illés költő, műfordító

Naszádi Kriszta iskolaprojekt-koordinátor 

Nádori Gergely tanár 

Dr. Orosz Ferenc biokémikus, az MTA doktora

Dr. Simonfi Zsuzsanna egyetemi oktató

Dr. Szabó Róbert csillagász, az MTA doktora 

Tarr Zoltán lelkész (rendelkezési állományú)

Dr. Tóth Sára bölcsész, egyetemi oktató

ifj. Victor István lelkész

Dr. Zalatnay István lelkész, teológus, filozófus, egyetemi oktató

Zelenka Eszter néderlandisztika szakos bölcsész, egyetemi oktató

Frissítés április 16-án:

 1. Ablonczy Ádám beszerzési vezető, presbiter
 2. Ábrahám Edit zenetanár
 3. Arany Krisztina tanár
 4. Arany Zoltán kertépítő 
 5. Dr. Bakó Hedvig Gizella orvos, egyházközségi főgondnok
 6. Dr. Bálint Bálint László kutatóorvos
 7. Bálint-Pataki József történelemtanár
 8. Bárány Zoltán lelkész, teológus doktorandusz
 9. Dr. Barta Áron ügyvéd
 10. Barta Máté középiskolai tanár
 11. Beke Gábor építőmérnök
 12. Beke-Juhász Ágnes gyógypedagógus
 13. Beluszky Tamás középiskolai tanár
 14. Dr. Bod Péter Ákos közgazdász, az MTA doktora
 15. Dr. Bohátka Sándor fizikus
 16. Dr. Búza László állatorvos
 17. Dr. Császár Zsuzsanna geográfus, egyetemi oktató
 18. Demény Ferenc Lászlóné nyugdíjas tanító
 19. Erdei-Dolóczki Tímea építészmérnök
 20. Erdős Péter kertészmérnök
 21. Erkel László díszlet-jelmez tervező
 22. Farkas Aliz tanár
 23. Dr. Farkas Dénes jogász
 24. Felhősi András Imre lelkész
 25. Ferenczi Zoltán teológus, addiktológus
 26. Ferenczi-Nyíri Judit pszichológus
 27. Földesiné Dr. Darányi Anna jogász
 28. Dr. Földy József állatorvos, presbiter
 29. Földy-Molnár Lilla mentálhigiénés segítő
 30. Dr. Fórika László jogász, tanár
 31. Füle Kornélia általános iskolai tanító, hittanoktató
 32. Fülöp Zsolt vállalkozó, tiszteletbeli presbiter
 33. Gacs Sándor villamosmérnök
 34. Gombos Réka Dóra HR vezető, presbiter
 35. Gonda Bence László politológus
 36. Gyurta Noel középiskolai tanár
 37. Dr. Gyurta Noémi orvos
 38. Hardi Péter újságíró, presbiter
 39. Hardi Péterné tanítónő
 40. Dr. Horváth Péter villamosmérnök, egyetemi oktató
 41. Horváthné K. Anita óvodapedagógus
 42. Dr. Hubai Péter teológiai professzor
 43. Dr. Huszár Ágnes nyelvész
 44. Juhász Tamás vasúti biztosítóberendezési technikus
 45. Juhászné Török Erika tanulmányi felelős
 46. Dr. Kerekes Tibor ügyvéd
 47. Király Levente Zoltán teológus, programozó
 48. Kiss Kornélia szakfordító, tanár, önkéntes hitoktató
 49. Koczó Pál lelkész
 50. Kohánné Victor Lidia gyógypedagógus
 51. Kuruczné Domaházi Margit Anna tanár
 52. Kustár Dániel pedagógus
 53. Kustár Zoltánné lelkész
 54. Laczkó Klára lelkigondozó
 55. Lukács Anett egyházzenész, pszichológia szakos hallgató
 56. Márkus-Zalatnay Fruzsina fuvolaművész, tanár
 57. Mészáros Endre bányamérnök, újságíró
 58. Dr. Mészáros Flóra művészettörténész
 59. Mihályi Elvira diakonissza
 60. Miklós Kelemen egyetemi hallgató
 61. Dr. Mogyorósi András orvos, jogász
 62. Muzsik Tamás lelkész
 63. Nemes János pénzügyi közgazdász, számítástechnikai rendszermérnök
 64. Németh Endre informatikus
 65. Németh Péter lelkész
 66. Ö. Kovács Anna Rebeka gimnáziumi tanár
 67. Ódor Balázs lelkész, teológus
 68. Olosz Ildikó adminisztrátor
 69. Dr. Orbán Péter állatorvos
 70. Öreg Sándor közös képviselő
 71. Osvald Ildikó esélyegyenlőségi szakember
 72. Papp István történész
 73. Pásztory Ádám szerkesztő
 74. Dr. Petschnig Mária Zita közgazdász
 75. Pirityi Beáta gazdasági ügyintéző
 76. Posztobányi Péter festőművész
 77. Rásky Miklós lelkész, újságíró, hulladékgazdálkodási szakember
 78. Ráskyné Ban Eva egyetemi oktató, pedagógus, óvodapedagógus
 79. Rideg Erika szociális munkás
 80. Simonfi Anna tanító
 81. Simonfi Eszter egyetemi tanársegéd
 82. Sipos Károly Péter kertészmérnök, ingatlanszakértő
 83. Dr. Surányi Olivér részecskefizikus
 84. Szabó Richárd lelkész
 85. Szabó T. Anna költő, író
 86. Dr. Szentpály Gábor jogtanácsos, ügyvéd
 87. Dr. Szentpályné Dr. Kádas Katalin jogtanácsos
 88. Szeremley Béla agrármérnök
 89. Szerető Szabolcs újságíró
 90. Dr. Szirák Péter irodalomtörténész, egyetemi tanár
 91. Szirákné Csapó Ágnes középiskolai tanár
 92. Takács Kinga épületgépész, presbiter
 93. Takácsné Varga Eszter vallástanár, óvodapedagógus, presbiter, főgondnok
 94. Dr. Timár Balázs LLM, kutató, egyéni ügyvéd
 95. Tóth Balázs régész
 96. Dr. Turbucz Dávid történész
 97. Urbán Gyula író, költő, színházi rendező, presbiter
 98. Varga Borbála Kincső egyetemi hallgató
 99. Várnagyné Dr. Gönczi Anna orvos-gyógypedagógus
 100. Vasca Irén köztisztviselő orvos-gyógypedagógus
 101. Végh Attila nyugalmazott közgazdász
 102. Victor Erzsébet könyvrestaurátor
 103. Votin Dóra festőművész, vallásfilozófus
 104. Zalatnay Flóra Lili politológus
 105. Zalatnay Klára Lujza néprajz szakos bölcsészhallgató
 106. Zalatnay Lídia egyetemi tanársegéd
 107. Dr. Zsigmond Csilla szociológus, kutató


Nyitókép: Balog Zoltán igét hirdet karácsony első napján Budapesten, a Szilágyi Dezső téri református templomban 2023. december 25-én. Fotó: MTI/Illyés Tibor

#Balog Zoltán#kegyelmi botrány#Magyarországi Református Egyház#nyilatkozat