A tudás már nem boldogít, csak a termelést segíti – így járt el az idő iskolarendszerünk fölött

A modern kapitalista rendszer radikálisan megváltoztatta a tudáshoz való viszonyunkat, a klasszikus tudásfogalom érvénytelenné vált. Gulyás Ábel hozzászólása az oktatásról szóló vitához.