Igenis kell bele a politika! – MCC-s kutató az irodalomoktatásról

Tóth Miklós Bálint szerint a szépirodalmi hagyományban rejlő politikum a polgárrá nevelés pedagógiai eszköztárának alig-alig kihasznált eleme, amelynek tudatos alkalmazásával komoly lehetőség nyílna az irodalomtanítás hagyományos presztízsének helyreállítására